112 са свободните работни места в Казанлък 112 са свободните работни позиции, обявени в Дирекция „Бюро по труда“ в Казанлък. През последните месеци няма промяна в обичайната тенденция на местния трудов пазар. Продължават да са най-търсени работнически професии в машиностроенето и металообработването, тъй като това е един много характерен и силно развит индустриален сектор в района. При висшистите отново най-търсени са медицинските специалности.
Към края на месеца обявените вакантни места за хора с висше образование са общо 19, от тях девет са за медицински сестри и акушерки и три за лекари със специалност. Останалите позиции са за инженери, технолог и за административни длъжности.
За среднистите обявените свободни места са 64. Най-много от тях са в споменатата вече сфера на машиностроенето и металообработването. Търсят се машинни оператори, настройчици и шлосери. Останалите позиции са за готвачи, охранители, в търговията и в обслужващата сфера.
За хората без диплома за средно образование има 29 вакантни места. Тук се търсят работници за селското стопанство, строителството, промишлеността и ресторантьорството.
В казанлъшкото бюро по труда отново няма трайно незаети свободни работни места.