Първият отдел е наречен „Нова техника“. Създаден е през 1960 година като техническо звено, което да изпълнява и ръководи дейността по усвояване на нови производства в „Арсенал“, тогава МК „Фридрих Енгелс“.

Отделът през 1961 година

На „Нова техника“ са възложени отговорни задачи – да проектира нови цехове, съобразно разширяващото се производство на предприятието, да конструира нестандартно оборудване, да извършва преустройство и модернизация на старото оборудване, механизация и автоматизация на трудоемките производствени процеси. 12 души влизат в новосформираната структура, чийто първи началник е инж. Иван Иванов. По документация, разработена от отдела, са построени нови или реконструирани съществуващите, оборудвани са и пуснати в експлоатация десетки производствени звена. Дейността се разраства, което налага разделянето на отдела на два – „Капитално строителство“ и „Механизация и автоматизация“. Годината е 1968-а. В съответствие с Националната програма за комплексна механизация и автоматизация на производството в България през 1972-ра с решение на правителството се създават звена за Комплексна автоматизация на производствените процеси – КАПП.

КАПП през 1982-ра

По това време арсеналският КАПП наброява 70 души и има 5 бюра

Направленията, в които работят специалистите, са: проектиране на нови технологични процеси и модернизация на съществуващите, конструиране на подемно-транспортни съоръжения, конструиране на роторни линии и автоматични захранващи устройства, конструиране на нестандартно оборудване, електроника. През 1981 година за началник на този отдел, впечатляващ с мащабността и разнообразието на изпълняваните технически задачи, е назначен инж. Марин Райков. През 1996 година от него щафетата поема машинният инженер Кольо Стойчев, три пъти отличен в Алеята на арсеналската трудова слава. А през 2014 година е създадено Направление „Комплексна автоматизация на производствените процеси“, в чийто състав влизат отдел КАПП, отделите „Технологичен“ и „ Производствен“ и производствени цехове. Идеята е новата структура да обхване всичко, което се работи извън серийното производство, всяко нестандартно съоръжение от неговото проектиране до внедряването му в производство. Направлението е поверено на инж. Васил Вълчев, който, като негов ръководител, два пъти заслужава почетно място в Алеята на трудовата слава. С така създаденото направление КАПП се затваря целият цикъл – осъществява се изпълнението на проектите от идеята до изработката в метал и пускането в експлоатация. Общо 120 души работят в направлението, а в едноименния отдел с ръководител инж. Стойчев специалистите са 21. През 80-те години на миналия век са стигали 70 души, имало е моменти, когато са ставали 10. Времето е било такова. В момента отделът е съставен почти на 100% от висши технически кадри – машинни инженери, инженери по хидравлика и пневматика и електроинженери. Доайени са три дами – Минка Радева, Мария Яръмова и Атанаска Недкова, които от първия си работен ден до днес са верни на отдела. От 5 години тук идват на практика ученици от Механотехникума по линия на дуалното обучение. В момента те са трима, ръководени от своите наставници.

Това, което никой не може да направи, се проектира в КАПП

Това е изречението, което най-точно описва същността на отдела. Тук се конструират всички съоръжения, необходими за различните производства, които фирмата не купува от външни доставчици. Процесът преминава през няколко етапа – оформяне на предложенията от отделните заводи в „Арсенал“, внасянето им в Техническия съвет на дружеството, обсъждането и накрая – утвърждаване от генералния директор на „Арсенал“ АД инж. Николай Ибушев. След това започва работата на конструкторите по нестандартно оборудване в КАПП. Машини, съоръжения, поточни линии, аспирации, пречиствателни съоръжения, цели цехове, нови обекти или модернизация на съществуващи. Задачите буквално „валят“ от заводите в „Арсенал“, една с една не се повтарят. Сроковете са бързи, дори „за вчера“, особено, когато се отнася до въвеждането на нови производства. Разработките вече са хиляди, а ежедневната динамика е повече от гарантирана.
Машините, които се разработват от конструкторите в отдел КАПП, са прототипи. Изпитват се основно в цеховете на Направление КАПП и, ако е необходимо, се доработват. Внедряването на всяка разработка в самото производство става съвместно от конструктора и представители на съответния завод, откъдето е заявена, т.е., освен конструкторската работа, специалистите в отдела осъществяват и авторски надзор.

Задачата е такава, че изделието трябва да работи

Независимо колко е сложно, трудно, нестандартно. „Всичко минава през мен - казва началник-отдела Кольо Стойчев. – Дори изпреварвам, правя предварителни проучвания, определям водещия конструктор. Ако преценя, че не можем да изпълним нещо, не го приемам като задание, но винаги се водя от принципа, че, щом някой го е направил, значи може. Всеки чертеж минава през мен, проверявам всичко заедно с преките отговорници на съответното изделие“. Дългогодишният машинен инженер е повече от перфекционист. През ума и ръцете му са минали хиляди задания и чертежи. Сега само проверява. Доверява се на богатия си професионален опит – цели 46 години е конструктор. От тях 22 е работил в НИТИ, където 5 години е бил главен проектант, а като такъв трябва да разбира от всичко. 24 години е в арсеналския КАПП. Извоювал си е уважението на колегите – заради знанията си и заради това, че е прям в отношенията с хората, казва нещата с истинските им имена. „Най-много ме е яд, когато ни обвиняват за чужди грешки“, пали се инж. Стойчев. И следва максимата – да си върши работата „очи в очи“, на място, само в краен случай ползва телефона. Непрекъснато следи новостите, чете много, компютъра ползва за информация, необходима му за работата.

Всеки ден се сблъскваме с новите стандарти

Това е поредното предизвикателство пред отдела. 90% от съоръженията са за специалното производство. Работи се с куп нормативни документи, следят се новите стандарти, които пък са само на английски език… Последното изискване е на всяко изделие, което разработват конструкторите в арсеналския КАПП, да се изготви CE – Сертификат за съответствие, т.е. то трябва да бъде съпътствано с досие на всеки вложен елемент. „Изискванията са стриктни, без да има нормативна база, която да изяснява как да се прави“, отбелязва Кольо Стойчев. И тук, благодарение на опита и рационалното техническо мислене, той е успял да намери решение. Нестандартно.
Напълно в синхрон с всяка една задача, която се изпълнява в КАПП. От началото и до днес – вече шест десетилетия.

Петър Щирянов, директор на Завод 5: В КАПП работят изключителни професионалисти
КАПП е в структурата на Завод 5, но работи за всички заводи в „Арсенал“ АД и е от огромно значение за фирмата. В отдела се проектира и разработва нестандартно оборудване за нови обекти или за преустройство на съществуващите. Колегите са професионалисти във всяко едно отношение. Работи се много бързо, качествено, отговорно. Благодаря на всички за труда, който полагат. Всеки на моето място би бил щастлив да работи с такъв екип, да има такива ръководители като Васил Вълчев, ръководител-направление КАПП, и Кольо Стойчев, началник-отдел КАПП.
Пожелавам на всички да са здрави, да работят все така всеотдайно и с професионализъм, за да изпълняват задачите, които им се възлагат. Високо оценявам техния огромен принос за развитието на „Арсенал“.

Динко Кюмюрев, директор на Завод 1: КАПП е неразделна част от нашата работа
КАПП е неразделна част от работата и технологичното развитие на Завод 1. Специалистите в отдела ни оказват помощ в областта на екипировката и нестандартното оборудване. Помагат при разработката и прилагането на нови технологични процеси в Завод 1. За нуждите на завода разработват и изработват стендове, вани, вентилации, нестандартно технологично оборудване.
Честитим празника на отдел КАПП, като пожелаваме здраве и късмет на колегите и на техните семейства! И връзките им със Завод 1 да продължават в същия дух на професионализъм и ползотворно взаимодействие.

Николай Меслеков, директор на Завод 2: Винаги, когато е необходимо, търсим КАПП
През своята 60-годишна дейност БРВ/КАПП има огромен опит и значителен принос за техническото развитие, подобряване и усъвършенстване на технологичното оборудване и процеси във всички сфери от производствената дейност на „Арсенал“.
Не остава настрана и масовото производство на боеприпаси в Завод 2, където през годините са внедрени голям брой технологични съоръжения и оборудване, довели до повишаване качеството и производителността. Разработена е и конструктивна документация на доставените от внос автоматични роторни линии, благодарение на която и сега се извършват поддръжката и ремонтът, и тези сложни технологични линии продължават да произвеждат.
Винаги, когато е необходимо да се решават технически и производствени проблеми, свързани с нестандартното технологично оборудване или дори за техническа консултация или съвет, специалистите от Завод 2 се обръщат към КАПП и неговите ръководители Васил Вълчев и Кольо Стойчев и намират правилните решения.
Честит празник!

Георги Добрев, директор на Завод 3: Работим успешно и в добро взаимодействие
Вече 35 години работя с отдел КАПП, като връзките ни се засилиха, откакто Васил Вълчев пое ръководството на направлението. Въведени са нови съоръжения за химическата промишленост, прибори и приспособления за готовите изделия. Работеше се по лабораторните и химическите инсталации, по цели линии и се контролираше въвеждането им в експлоатация. През последните 7-8 години всички съоръжения са разработени и изработени под контрола на специалистите в КАПП. Работата ни се разшири, въведоха се нови изделия, за които нямаше оборудване и, благодарение на отдела, внедрихме нови мощности.
Честита 60-годишнина на отдел КАПП!

Георги Ненчев, директор на Завод 4: Работата на КАПП е изключително важна
„Арсенал“ АД е огромна фирма, в чиито производствени процеси се прилагат стотици технологии. Оборудване се купува от различни страни, но това, което е нестандартно, се разработва и изработва в предприятието за нуждите на производството и контрола на продукцията. В това отношение отдел КАПП е необходим, дори за мощностите на „Арсенал“ трябва да е по-голям. Имаме огромна нужда от нестандартно оборудване и, предвид това, работата на КАПП е изключително важна и ценна. Това, което правят специалистите в отдела, е необходимо за подобряване на производството и повишаване конкурентоспособността на нашите изделия в България и по света.
Нека да им е честита 60-ата годишнина! Пожелаваме им здраве и успехи!

Павлин Кръстев, заместник-директор на Завод 6: Винаги на високо професионално ниво
Производствените процеси в „Арсенал“ са така подредени, че взаимовръзката между отделните звена е от основно значение за постигане на поставените от ръководството цели и задачи. Сътрудничеството между Завод 6 и Направление КАПП датира от дълги години. Винаги на високо професионално ниво, дълбоко заинтересовани от разрешаването на проблемите и готови да помогнат. Комуникацията с г-н Вълчев е едно от условията за постигане на високите цели. Лесно е да се коментират технически въпроси с него, защото знае и може. Явно това го предава и на своите подчинени, защото нещата се случват и изпълняват. Не едно и две работещи съоръжения има в Завод 6, които са конструирани и изработени от Направление КАПП.
Да им е честит празникът, да са живи и здрави и да продължават да носят и живеят с идеята „Арсенал“!