От днес учениците от 7, 8 и 10 клас преминават от дистанционно към присъствено обучение. Те ще учат присъствено поне до края на месеца заедно с 6 и 11 клас, съгласно разпоредбите на здравните власти.
От присъствено към дистанционно обучение преминават учениците от 5 и 9 клас, които се върнаха в учебните заведения на 26 април.
За дванадесетокласните учебната година приключи в петък. Учениците от началния етап учат присъствено без прекъсване от 12 април.
И занапред остава възможността за провеждане на присъствени учебни занятия за всички ученици от 5 до 11 клас в паралелки, които са единствени в съответния випуск на училището.
Междувременно директори на училища поискаха от 1 юни всички ученици да се върнат в клас. "В края на май приключва обучението на първи - трети клас, 12 клас също приключва. Тоест са 4 випуска по-малко. В момента във всяко от училищата са точно толкова випуски, колкото ще напуснат училищната сграда в края на месец май. Разбира се, това трябва да бъде изцяло съобразено с ковид обстановката", обясни пред БНР Диян Стаматов, председател на съюза на работодателите в системата на народната просвета.

Четири са приоритетите на Министерството на образованието и науката (МОН) в следващите три месеца, като два от тях са свързани с училищното образование.
Първият приоритет е за успешното завършване на учебната година, което включва държавните зрелостни изпити, националното външно оценяване и приема след основно образование, каза служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков на пресконференция. На нея той представи приоритетите на МОН в служебния кабинет и четиримата заместник-министри, които ще отговарят за тях.
Вторият приоритет е свързан с подготовката на следващата учебна година, като ще направим задълбочен анализ какви са резултатите от дистанционното обучение, къде има сериозни проблеми, свързани с отпадането на учениците и със закъснението на усвояването на материала, обясни министър Денков. Той допълни, че на тази база, при подготовката за следващата учебна година, ще бъде предложен пакет от мерки, които да бъдат прилагани от следващия екип в министерството.
Третият приоритет е свързан с висшето образование, като ще завършим картата на висшето образование в България, в която липсва аналитичната част, съобщи министър Николай Денков. Той обясни, че четвъртият приоритет на неговия екип е свързан с преглед на дейностите, които са заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, и в програмите, където се отнася за образование, обучение и научни
Дневник