Омбудсманът пита гражданите: Кой е най-добрият общински служител

По повод Деня на българската община - 12 октомври, Общественият посредник на община Казанлък Гинка Щерева организира анкета сред гражданите за определяне на служителя в Община Казанлък, когото биха отличили, в пандемичната обстановка на 2020-2021 г., според проявеното отношение при изпълнение на служебните му задължения.

Критериите за определяне на най-добрия служител на община Казанлък в отношението спрямо гражданите при изпълнение на служебните задължения, са:

- законосъобразно, коректно и в срок изпълнение на задълженията;
- безпристрастно, експертно, добросъвестно отношение към гражданите;
- равнопоставеност на разглежданите случаи и лица, за да се осигурява достъпно обслужването за всеки;
- недопустимост на корупционни прояви и на други неправомерни действия при изпълнение на служебните задължения.

Гражданите могат да посочват служители от всички нива на администрацията на Община Казанлък.

На e-mail: ombudsman_kazanlak@abv.bg от 13.09.2021г. до 11.10.2021г., следва да се изпращат име, длъжност на служителя, който желаят да бъде отличен.

Резултатите ще бъдат обявени на 12.10.2021 г.

На 12 октомври 1882 г. в бр. 117 на Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление в България. Той поставя основите на дейността на местните и държавни власти.
През 1998 година Националното сдружение на общините въвежда традицията денят да се отбелязва официално като Ден на българската община.