ОБНОВЕНА! 3:1- заминали - дошли

С отрицателен демографски прираст за поредна година е Казанлък, показват обобщените данни за изминалата 2018 година.
Със 173 души повече са починалите в града, в сравнение с броя на родените. 760 са починалите до акяр на 2018 година в Казанлък, при 587 родени в казанлъшката болница и на други места в страната жители на община Казанлък.
Тенденцията е валидна и за първите три дни на новата година, където съотношението смъртност-раждаемост е 3:1.
От първи до трети януари в Казанлък са починали 6 човека, предимно млади хора, а родените бебета са едва две- в първия ден на новата година, когато се родиха момче и момиче.

Казанлък се топи, в сравнение с все по- растящия брой на родените деца от жители на община Казанлък, но в чужбина. За миналата година техният брой е 207 деца, като най- мнго от тях са родени във Великобритания, следвани от Турция, Германия и САЩ.
Ако се събере броят на родените в Казанлък и района, и родените деца от жители на Казанлък ирайона в странство, се получава приблизително броят на ражданите деца в казанлъшката болница, но преди 20-25 години- около 800. Тази цифра отдавна е мираж, предвид сериозните темпове на миграция.
Все по- често граждани на община Казанлък стават родени в Турция бебета от родители,напуснали България на невръстна възраст по време на т. н. „Голяма екскурзия“ от 1989 година, но запазили своите български корени и гражданство. Днес те са родители и още с раждането на децата си, правят постъпки за издаване и на български документи за самоличност.


През изминалата година се запазва трайна тенденцията в района деца да раждат деца. Масово майки стават момичета, родени през 2002, 2003,2004 година, които записват новородените си деца с български имена- Алисия, Илия, Зорница, Анелия и други.
Малолетните майки са предимно от общините Мъглиж, Николаево, Гурково или Павел баня.


През 2018 година има и сериозен ръст на сключените граждански бракове от малолетни момичета от ромски етнос с по-големи мъже, които веднага след сключването на гражданския брак и припознаването на новороденото дете заминават за чужбина. Мотивъ им е, че там могат да разчитат на жилище, помощи и по-добър стандарт на живот. Най- предпочитана европейска дестинация е Германия.