Със съдействието на д-р Ваня Карабойдева, директор на Регионалната здравна инспекция в Стара Загора, публикуваме ценни съвети за предпазване от кърлежи и комари и за правилно поведение при ухапване от тях.

Съвети за предпазване от ухапване от кърлежи

● Избягвайте посещението на райони с гъста растителност и висока влажност, поради благоприятните условия за развитие на кърлежите. За почивка в природата да се използват лишени от буйна растителност места.
● Да се носи подходящо затворено облекло - добре пристегнато около китките и глезените, в светъл цвят, с цел лесно откриване на кърлежи.
● Използване на репеленти за кожата и прeпарати на база перметрин за импрегниране на дрехите.
● Ежедневен /след разходка в природата оглед за впити кърлежи, с цел недопускане на продължителен престой върху тялото. Това е най-важният момент в неспецифичната профилактика на кърлежовопреносимите заболявания.
Особено внимание трябва да се обръща на „предпочитаните" от кърлежите места - окосмената част на главата (особено при деца), по корема, под мишниците, в слабините, в задколянната гънка, под мамилите. Наложителен е и оглед на домашните любимци.
● Редовно почистване на падналите клони и гниещите листа, окосяване на тревата и ограничаване достъпа на животни в тревните площи на населените места.

Съвети при ухапване от кърлеж

● Правилното отстраняване на забития кърлеж е първото от поредицата действия в такава ситуация. Кърлежът трябва да се отстрани бързо, но много внимателно. Най-добре е това да стане с пинсети. Леко впилият се кърлеж може лесно да се изтегли и с ръка, но задължително с ръкавица. Отстраняването трябва да стане чрез постепенно издърпване, без да се върти и извива. Практиката да се върти обратно на часовниковата стрелка, е абсолютно погрешна. Така кърлежът може да се скъса и част от устния му апарат да остане в кожата, което да наложи допълнително хирургическо отстраняване.
• Неправилно е и мазането на мястото на впития кърлеж с алкохол или олио. Това води до връщане на чревно съдържимо в устния апарат на кърлежа, което увеличава шансовете за предаване на евентуална зараза.
• Насочване за хирургично сваляне при дълбоко впит кърлеж или когато при изваждане на кърлежа в кожата са останали части от него. Понякога при изтеглянето кърлежът се скъсва и в кожата остава устния му апарат. Това увеличава шанса за предаване на инфекцията, затова останалата от кърлежа част трябва да се отстрани хирургически.
• Щателна дезинфекция на кожата след отстраняване на кърлежа - с йод, спирт и др. дезинфектанти.
• При възможност сваленият кърлеж се поставя в шишенце и се носи за изследване. В противен случай се унищожава чрез поставяне в спирт. Много хора размачкват свалените кърлежи от животните, при което пръски от съдържимото попадат в очите и човек се разболява без да е ухапан.

Съвети за проследяване в продължение на 30 дни

- Локални прояви - на мястото на ухапването - зачервяване, оток, болка.
- Общи прояви - температура, ставни и мускулни болки, главоболие, обрив по тялото. За временно пребиваващите или живеещите в ендемични за Кримско-Конго-хеморагичната треска райони - прояви на кървене от венците, хеморагични петна по кожата. Препоръчително е и осъществяване на консултация с лекар – инфекционист.

Съвети за предпазване от ухапване от комари

• Комарите са кръвосмучещи насекоми и са най-активни рано сутрин или вечер при оптимални температури около 25-27°С.
• Замрежване на помещенията.
• Използване на репеленти за индивидуална защита.
• Електроуреди работещи на различен принцип за отблъскване на насекомите.

Съвети при ухапване от комари

• Препоръчва се локална обработка с противоалергичен препарат, а при тежки алергични реакции е необходимо да се потърси медицинска помощ.