Зарибиха Енинската река с 10 000 малки пъстърви Държавно горско стопанство – Казанлък, зариби с балканска пъстърва Енинската река в района на местността „Картала“. Служителите на стопанството пуснаха във водите на реката 10 000 малки рибки навръх първия ден от астрономическото лято. Идеята на това разселване е да се увеличи популацията от балканска пъстърва, тъй като това е най-ценният и, за съжаление, най-бързо изчезващият вид в нашите реки. Без подпомагане на популацията й, оцеляване на балканската пъстърва е застрашено. Затова зарибяването е едно от ловно-рибарските мероприятия, които се извършват на територията на ДГС Казанлък - Териториално поделение на ЮИДП-Сливен, казват специалистите в стопанството. За разселването се избират подходящи планински реки, да са чисти, богати на кислород и да осигуряват максимално спокойствие на малките рибки, за да се аклиматизират и оцелеят.