Соня Георгиева оглави НУС-Казанлък

На общо събрание на Общинския координационен съвет на Независимия учителски синдикат в Казанлък, проведено на 5 ноември 2020 година, за председател на структурата единодушно бе избрана Соня Георгиева. Тя е учител "Начална педагогика" в ОУ „Никола Вапцаров”, с 37 години педагогически стаж. Притежава 2-ра Професионална квалификационна степен, старши учител, председател на Методично обучение. Повече от 20 години членува в НУС, била е делегат на VIII конгрес на КНСБ. По думите на нейните колеги е уважавана в учителското съсловие, упорита, съвестна и отговорна.

„Ще бъда отворена към всички, насреща съм да обсъдим състоянието на всяко едно дружество в нашата структура и да решим проблемите, ако има такива. В личен план призовавам всеки един от вас - пазете здравето си”, обърна се новоизбраният председател към своите колеги, представители на синдикалните дружества в НУС-Казанлък.

По време на събитието бяха отчетени приносът и заслугите към синдиката на четирима председатели на синдикални дружества, на които предстои пенсиониране – Събина Добрева от ППМГ „Никола Обрешков”, Васил Василев – ПГ по лека промишленост и туризъм, Минка Славчева от Целодневната детска градина в село Горно Черковище и Елена Гетова от ОУ "Св. Климент Охридски“ в град Крън. От името на синдиката секретарят на Общинския координационен съвет Латинка Апостолова им поднесе подаръци с благодарност за всеотдайната синдикална работа.

На общото събрание присъства и Николай Маринов, председател на Общинската организация на КНСБ.

Тази година Независимият учителски синдикат навърши 30 години от своето създаване. Той е основан на 28 януари 1990 година в Пловдив. Представители на сформираните до този момент независими дружества на учителите и учителските колективи от цялата страна решават да напуснат казионните профсъюзни структури на Съюза на българските учители и създават качествено нова синдикална организация – Независим учителски синдикат. Приема се Устав и се избира Временен координационен съвет от 27 членове с председател Атанас Цветков от Пловдив. На 2 април 1990 година в София е проведена първата Национална конференция, която приема Устав и избира ръководство.

Казанлъшката организация е в състава на НУС от самото начало. Сред учредителите е казанлъшкият математик Христо Лесов. В началото на 2020 година той си отиде от този свят, но до последния си дъх работи всеотдайно за каузата и бе на своя пост като председател на Общинския координационен съвет в Казанлък.

В момента в структурата има 29 синдикални дружества с 400 членове. Първото дружество сред учебните заведения в Казанлък е сформирано в Механотехникума, сред детските заведения – в Детска градина 15 „Звънче”, а в населените места в общината – в село Горно Черковище. В момента най-голяма е структурата в ППМГ „Никола Обрешков”, която има 43 членове.