Отговор от РИОСВ – Стара Загора относно запитване за нивата на формалдехид в атмосферния въздух, в близост до язовир Копринка, село Голямо Дряново и в Казанлък, от там изпратиха писмено становище до медиите и редица институции.
В него се казва, че изложените чрез подадения сигнал изводи за замърсяване с формалдехид са неверни относно фактите, нелегитимни по отношение на законодателството, и заблуждаващи. От Инспекцията призовават всички да проявят отговорно отношение към темата, за да не се всява паника сред обществото с непроверени и непотвърдени данни. Пълният текст на отговора на РИОСВ: