В България отвори врати първата Академия за овчари "По Тодорови кошари", която събра заедно хора, желаещи да изучат овчарската професия и искат да възстановят забравени традиционни практики, както и да усвоят нови знания при отглеждането на животни според старите български обичаи, информира БТА, цитирайки организаторите на събитието. Над 20 кандидат-овчари и 8 деца участват в първия сезон на Академията и активно се включват в отглеждането на смесено стадо от две автохтонни породи – каракачанска овца и планинската дългокосместа коза.

Всеки от четирите обучителни сезона в Академията за овчари предвижда запознаване с историята на автохонните породи у нас, направа на кошари, паша и доене на животните, почистване на пасища и усвояване на традиционни практики в животновъдството.

Инициаторите на Академията предвиждат и практика в опазването на живото национално богатство - автохонните породи, чиито днешни представители носят белезите на дивите свои предшественици, запазили по естествен път най-ценните им качества и породни характеристики. Доказано на терен, те не само оцеляват при трудни условия, но и дават необходимото количество истинска и ценна храна за нас хората.

Традиционните местни породи домашни животни са част от биоразнообразието и ценен местен генофонд, изтъкват организаторите на Академията. Днес автохонните породи животни в България са редки и изчезващи, а все по-малко са стопаните, които ги отглеждат. Каракачанската овца, която се отглежда по нашите земи от времето на траките, е устойчива към сурови климатични условия, към болести и инфекции и има силен имунитет. Заедно с планинската дългокосместа коза, двете автохонни породи играят важна роля в поддържането на баланса на екосистемите в планинските райони у нас. Съществуването им днес е белег за опазването на националните съкровища на генетичното разнообразие, а съхраняването им е заслуга на неколцина, отбелязват организаторите.