На традиционното годишно синдикално обучение на КНСБ в „Арсенал“ бяха представени отчетът на Взаимоспомагателната каса (ВСК), която повече от 70 години действа в „Арсенал“, и възможностите и ползите, които дава Пенсионно-осигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила“ на работещите при тяхното пенсиониране.

ВСК отчете нарастване на своите членове и увеличаване на средствата, акумулирани от лични вноски. Към 12 декември членовете на Взаимоспомагателната каса в дружеството са 3710. Касата е раздала помощи на 114 човека на обща стойност 15 210 лв., като от 18 май, след Отчетно-изборното събрание на касата, размерът на тези помощи бе увеличен от 80 на 150 лева. Краткосрочни заеми са получили 410 арсеналци, а общата им сума е 172 800 лева. Размерът на краткосрочният заем също бе увеличен тази година от 300 на 500 лв. Раздадени са и дългосрочни заеми на 972 членове на ВСК, чиято обща стойност възлиза на 4 612 400 лв. С решение на Отчетно-изборното събрание размерът на дългосрочния заем бе увеличен от 5000 на 7000 лв. Към момента средствата, набрани от лични вноски на членовете на ВСК, надхвърлят 8 милиона и 800 хил. лева.

Според председателя на фирмената организация на КНСБ Атанас Бозов, Взаимоспомагателната каса е създадена и продължава да работи единствено и само в помощ на работещите в „Арсенал“, като им осигурява бързо, лесно и без утежнения необходим ресурс за покриване на техни неотложни финансови нужди. Важно е Касата да бъде популяризирана сред новопостъпилите работници и служители, тъй като този вид взаимна подкрепа е много важна и те трябва да имат информация за нея. По думите му, само за една година членовете на КНСБ в „Арсенал“ са нараснали с 1000 души

Синдикалният съвет на КНСБ отличи и 26 свои активисти. 15 души, председатели на синдикални структури по заводи, цехове и отдели, получиха парична награда от синдиката, връчена им от председателя на фирмената структура Атанас Бозов. Още 11 синдикалисти от синдикалните комитети по заводи ще бъдат отличени за своята активна синдикална дейност.

Една от 15-те наградени синдикалисти е Даниела Неделчева, председател на КНСБ в цех 170 на Завод 4, Мъглиж

На срещата обучение на синдикалния актив присъства вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов, който съобщи за предстоящите протести на синдиката, които ще се проведат на 18 декември в София. Единият протест, по думите му, е за справедливо заплащане на работещите в Агенция „Пътна инфраструктура“, а протестното автошествие същия ден е против либерализацията на цената на тока. Присъства и председателят на Националната синдикална федерация „Метал-електро“, в която членува КНСБ „Арсенал“, Илия Илиев. От Пенсионно-осигурителен фонд „ЦКБ – Сила“ различните възможности и варианти за осигуряване представи Георги Тодоров.

От ляво надясно: Атанас Бозов, Илия Илиев, Тодор Капитанов по време на годишната среща на арсеналските синдикалисти от КНСБ