900 порции топла храна достига всеки до близо 400 нуждаещи се жители на Казанлък и населените места в общината, основно пенсионери, инвалиди, социалнослаби хора. Топлите и вкусни ястия се приготвят ежедневно и се раздават от Социалния патронаж в Казанлък.

Всеки ден в домовете си получават по две основни ястия 300 души пенсионери, инвалиди I и II група, военноинвалиди и фронтоваци. В определени дни към менюто се добавя десерт, а по желание – хляб или допълнителна порция от основното ястие.

Четири екипа на Домашния социален патронаж доставят топлата храна по адреси в Казанлък, Крън, Енина, Шейново, Хаджи Димитрово, Бузовград и Розово, независимо от дълбокия сняг и минусовите температури навън. Към тези грижи за нуждаещите се възрастни хора се прибавя и посещенията по седмичен график на санитари и домашни помощници по домовете, за да им помагат с почистване, пазарене и други дейности, които ги затрудняват в ежедневието.

За тази общинска социална дейност, която се развива от 1989 г., потребителите плащат около 50 лева месечно. Затова и чакащите за нея към настоящия момент са 69 човека, но капацитетът на Домашния социален патронаж е 300 души и в момента е запълнен.

Отделно от това вече се предоставя и топъл обяд по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък”. По него 40 души - пенсионери с ниски доходи, инвалиди и скитници, получават всеки ден топла супа, основно ядене и хляб за 2 лева.


Дневният център стари хора е още един вид социална дейност, която събира възрастни и самотни казанлъчани. 30 са възрастните хора, които ежедневно посещават центъра. Дейността е държавно делегирана и осигурява храна на хора от третата възраст, които обаче искат не само да се нахранят, но и да контактуват със свои връстници, да празнуват заедно рождени и именни дни, различни национални празници, да бъдат част от живота, който толкова динамично върви. Организират си тихи игри, тържества и екскурзии, а усмихнатият и винаги любезен персонал в Социалния патронаж приемат като свое семейство.

Възможностите за социална подкрепа в Казанлък се увеличават и с новия проект „Независим живот” за предоставяне на услугата „Личен асистент”. Проектът е с продължителност до края на 2017 г. По този проект се предоставя услуга на 87 потребители в община Казанлък от 67 лични асистенти.