В следващото видео ще видите анкета на деца отговарящи на въпросите "Кога човек е млад?", "Кога човек е стар?" и "Земята млада ли е?". Инициативата е на Младежкият общински съвет в Казанлък, а анкетата се проведе с деца от Лятната академия на Библиотека „Искра ”. Въпросите зададоха Стелиян Славов и Йонка Гешева. Според Яна Димитрова /Младежи медиатор в Община Казанлък/ държавата се старае да създаде добри условия за развитието на младите хора. Усилия полага и Община Казанлък. А Стелиян е категоричен, че децата трябва да бъдат възпитавани и образовани чрез изкуство, което ще съхрани българските корени.

А сега на вашето внимание ви предлагаме и анкетата. Отговорите на децата са интересни, вижте: