Над 10 пъти са се увеличили потребителите в портала за електронно правосъдие Над 10 пъти се е увеличил броят на потребителите на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), след като преди два месеца "Информационно обслужване" разшири и оптимизира функционалностите му. Това съобщават от дружеството.
Броят на предоставените през ЕПЕП достъпи до дела надхвърли 176 000. Заявените по електронен път от края на март 2023 г. досега са над 15 800, което бележи ръст от над 700% на месечна база спрямо периода от ноември 2015 г. до 26.03.2023 г., посочват още от "Информационно обслужване".
След оптимизацията на системата прочетените електронни призовки през потребителски профили са над 1500. По данни на дружеството това е четирикратно увеличение спрямо предходните осем години. Данните на "Информационно обслужване" показват, че след оптимизацията на портала пасивният достъп на гражданите и бизнеса до електронните дела се е увеличил драстично.
Разработената нова функционалност на ЕПЕП за активен достъп до дела, чрез извършване на процесуални действия в електронна форма, е дала възможност на адвокати и страни по дела да попадат успешно над 2400 електронни документа в 125 съдилища, добавят от дружеството.
Оптимизираният портал предоставя възможност за онлайн регистрация на потребители, създаване и управление на профили на юридически лица (държавни институции, банки, застрахователи, доставчици на комунални услуги и др.), електронно заявяване на достъп до дела, нови електронни услуги за иницииране на съдебно производство, подаване на документи по образувани дела и електронни разплащания през виртуален POS терминал.
През март от дружеството съобщиха, че над един милион електронни съдебни дела са образувани за по-малко от три години в Единната информационна система на съдилищата.