Интернетът на нещата има важна роля в постигането на тази цел
Развитието на всички аспекти на технологиите и процесите на дигитализация позволява те да навлизат във все повече аспекти от ежедневието на хората. Темите за „умни технологии“ са реализирани в множество индустрии, а постепенно си проправят път и в по-големи мащаби. Вместо само в един процес или услуга – в цял град.
Превръщането на градовете във все „по-умни“, е тенденция, която тепърва започва да се развива с по-бързи темпове и ще продължава да бъде основна тема за ИТ индустрията през следващите години.
Ползите и възможностите
Множество проучвания и анализи прогнозират, че урбанизацията ще продължи и през следващите десетилетия в глобален аспект. Хората се насочват към градовете в търсене на повече възможности и удобства. А повече хора на едно място означава и повече предизвикателства за осигуряването на качествен живот на всички. Умните технологии за градска среда еволюират от екзотика в необходимост.
IoT може да окаже безценна помощ на един град да оптимизира практически всяка дейност, аспект и разход, свързани с неговото управление. Може да бъде нещо по-семпло като управление на уличното осветление и неговата яркост според часа и нивото на околна светлина, до цялостни системи за управление на трафика, включително интелигентното управление на светофарите според натовареността на движението и др.
IoT помага на градовете да оптимизират и дейности, които на пръв поглед не изглеждат сложни, но всъщност са много важни, комплексни и взаимосвързани. Например управлението на сметосъбирането. Това всъщност е дейност, чиито разходи могат да се понижат осезаемо, ако се управлява правилно и това в значителна степен да подобри и качеството на живот на гражданите.
Подобни примери има и в България. През 2019 г. Община Монтана и А1 започват проект за интелигентно сметосъбиране. Той е изграден чрез NB-IoT (Narrowband Internet of Things) устройства и сензори, които разчитат на интернет връзка, за да създават подробна картина на състоянието на всеки контейнер за смет. Системата следи степента на запълване на контейнерите, както и количеството отпадъци, което се извозва от камионите. Това ѝ позволява да изчисли оптималния маршрут за събиране на контейнерите и спестява ненужното разкарване на камионите до празни кофи. Това може да намали разходите за сметосъбиране с до 70%. Освен това датчиците следят и сигнализират при запълване на контейнера, както и при пожар и преместване.
С NB-IoT технологии може да се управлява и паркирането в градовете, да се следят параметрите за качество и чистота на въздуха и др. Макар и да звучи тривиално, чрез тези технологии действително може да се оптимизира практически всеки процес в един град. Решение на А1 работи от есента на 2020-а и в Казанлък, с което общината следи „за всяка капка“, добита от минералните извори в града. Така намалява не само загубите на ценна течност и осигурява максимално точна отчетност на ползвателите, но и спестява разходи, тъй като мониторингът с умни сензори е дистанционен и в реално време.
Чрез IoT сензори и устройства могат да се създадат и други специфични системи. Например изграждане на интелигентно решение за превенция от наводнения и засушавания, което да улесни местните власти в уязвимите от подобни явления региони. А1 вече предлага такива решения и в България.
Бъдещето е умно
Според проучване на SurveyMonkey от 2019 г., средно 28% от хората биха се чувствали „много удобно“ да живеят в умен град, а 37% казват, че ще им е „донякъде удобно“.
Поумняването на градовете е неизбежна тенденция. Някои градове вече инвестират усилено в такива технологии, което мотивира и останалите да го направят, след като видят резултатите. Очакванията са, че през това десетилетие IoT ще има „експлозивен“ ръст в множество сфери, включително градската среда. Това ще създаде много възможности пред компаниите, общините и жителите.
Мартин Дешев