Министър на енергетиката Румен Радев взе участие в първия публичен семинар на тема „Водородна икономика“. Събитието, организирано от Института за електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски" към БАН и Института за устойчив преход и развитие към Тракийския университет, се състоя в общинска зала „П.Р.Славейков“, в Стара Загора.
Енергийният министър заяви пред присъстващите, че регионът има изключителен потенциал по отношение на развитието на нови технологии и решения. Той води лекция по проект за водородна долина „ЗАХИР“, който се реализира в Стара Загора. Общо 17 партньори участва в реализацията му. Проектът включва соларен парк, който осигурява 30 000 мегаватчаса зелена енергия. Енергийният министър обърна внимание, че най-важната задача пред проекта е да има устойчив характер.
На няколко пъти Румен Радев акцентира, че фокусът трябва да бъде върху водорода, но като част от икономиката, а не конкретно водородната енергетика. Той подчерта също, че водородът е ключов стълб в плановете за устойчиво енергийно развитие на световната икономика и в частност на зелената сделка на ЕС.
Със семинара „Водородна икономика“ стартира българската програма, насочена към обучение за повишаване на квалификация и преквалификация в иновативната зона на водородните технологии. Форумът имаше за цел да подпомогне преодоляването на съществуващите административни бариери пред създаването на първата водородна екосистема в България, както и за по-нататъшното внедряване на водородната икономика на национално ниво.
Пред сградата на Община Стара Загора беше проведена демонстрация на автомобил в умален мащаб, който се движи на водород.