Терминалите за самообслужване като банкомати, устройства за плащане на паркинг и др. ще започнат да ни говорят. Това предвижда нов Закон за изискванията за достъпност на продукти и услуги, публикуван за обществено обсъждане.
Проектът се отнася за потребителски компютърни хардуерни системи, терминали на самообслужване, автомати за продажба на билети или за регистрация на пътници, интерактивни терминали на самообслужване, предоставящи информация и предназначени за предоставяне на услуги, електронни четци и други.
В документа е записано, че терминали на самообслужване, които все повече навлизат в ежедневието ни, като касите в магазините за хранителни стоки, осигуряват технология за преминаване от текст към реч.
Такова изискване е заложено и за електроните четци. Освен това трябва да имат изход за индивидуални слушалки. При наличие на определено време, за което трябва да се извърши операцията, предупреждават ползвателя чрез повече от един сетивен канал, а също и е необходимо да дават възможност за удължаване на времето за реакция.
Устройствата трябва да разполагат с подходящ контраст и различими при докосване клавиши и бутони за управление, както и да има възможност за ефективно безжично свързване със слухови технологии. В проекта е разписано, че новите изисквания влизат в сила от 28 юни 2025 година.
Терминалите на самообслужване, които са законно използвани от доставчиците на услуги преди 28 юни 2025 г., могат да продължат да се използват, но не по-дълго от 20 години след пускането им в употреба.
С новия закон се правят промени и в този за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Според тях хората със слухови или говорни увреждания се обслужват от най-подходящия център за обслужване на спешните повиквания чрез същите комуникационни средства, с които е получено повикването, а именно чрез синхронизиран глас и текст или когато се предоставя видео - глас, текст и видео. Промените влизат в сила от 1 януари 2027 година.