Деца и младежи от центровете за настаняване от семеен тип в Казанлък апелират „Открий ме” със собствена фотоизложба. Експозицията ще бъде представена на казанлъчани на 16 януари от 16.00 часа в Културно-информационния център на ул. „Искра” 4. Фотографиите са дело на деца и млади хора в домовете от семеен тип в града, управлявани от Фондация „Сийдър“.

Снимките са направени по време на сесии, целящи развиване таланта на живущите в тези домове и насърчаване на тяхното социално включване. Изложбата има за цел да повиши информираността на гражданите за възможностите и потенциала на децата и младежите от центровете.

„Открий ме” ще остане на вниманието на казанлъчани до края на месец януари 2020.