Свободни работни места в Община Казанлък към 8 декември В Дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък са обявени свободните работни места в общината към 8 декември, 2020 г.
Дефицитът на медицински кадри е проблем, стоящ в цялата страна. От няколко месеца продължава търсенето на такива специалисти и в Община Казанлък. Висше медицинско образование и компютърни умения се изискват за трима лекари-педиатри, образна диагностика, нефрология; двама лекари без специалност; и по един лекар – специализант по хирургия и анестезиология. За 10 медицински сестри и 5 акушерки изискването също е за висше медицинско образование и компютърни умения.
Обявено е едно свободно работно място за ръководител транспорт. Изискванията за заемането на това работно място са за висше образование – специалност „Транспорт“, „Икономика и мениджмънт“ или технически науки, с 4 години стаж на ръководна длъжност и компютърна подготовка.
За един Ръководител обособено производство изискването също е за висше образование, 2 години стаж, владеене на турски език и умения за работа с компютър.
За заемане на едно работно място на длъжността Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер се изисква да е завършил професионален колеж по специалността „Компютърни технологии и програмиране“, владеене на турски и английски език, две години стаж по специалността и задължителните компютърни умения.
От специалистите с висше образование е обявено и едно свободно работно място за преподавател по математика.
По един специалист със средно образование се търсят за сектор „Пенсионно обслужване“ и машинен оператор на металорежещи машини.
Най-многобройната група е за 10 души монтажници на метални конструкции, по един шлосер и пощенски служител и четирима шофьори на тежкотоварен автомобил.
Във филиалите на ДБТ – Казанлък от специалистите с висше образование най-много са свободните работни места за учители – по български език и литература, по математика и часове по музика и изобразително изкуство. Свободни са и работните места за двама инженер-конструктори.
В Община Павел баня търсят шестима продавач-консултанти, като специалното изискване към тях е да живеят в общината и да имат завършено висше или средно образование.
Дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък обявява списъка на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес, във връзка с ППЗНЗ. Търсещите работа могат да получат повече информация от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията за заемане на съответното работно място и са регистрирани като активно търсещи работа.