Изкупуват се акции на "Арсенал" АД

До 20-ти декември тази година „Арсенал-2000“ АД-Казанлък продължава изкупуването на акции от капитала на „Арсенал“ АД. Акциите се изкупуват по обявeнaта до тази дата преференциална цена.
Притежателите на такива акции, които желаят да ги продадат, могат да потърсят повече информация на тел.: 0431/ 5 00 03
На загубилите временните си удостоверения, желаещи да продадат своите акции, ще бъде издаден дубликат.
За справка и информация на телефони:
„Арсенал“ Казанлък – 0431/ 6 38 38, 0882 987 712
и вътрешен – 21-31
Работно време от 08:00 до 16:00 ч. от понеделник до петък.