Затягат  сериозно режима при болничните

Личните лекари ще могат да изписват на пациентите болничен до 7 дни непрекъснато, а не както е досега – до 14 дни.

Това е една от мерките, които предлага правителството, за да се намалят злоупотребите с болнични у нас, съобщава БЛИЦ, като се позовава на информация на в. "Труд".

Освен това джипито ще може да дава болнични за не повече от 20 дни с прекъсване в рамките на една календарна година.

Лекарските комисии по решение на ТЕЛК пък ще изписват еднократно до 20 дни, вместо сегашните 30, а тези от 180 ще бъдат намалени на 120. „След изтичане на 120 дни непрекъснат отпуск или 240 дни с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуването, при необходимост от продължаване на временната неработоспособност – след решение на ТЕЛК“, пише в мотивите на Правителството.

Предлага се да не се разрешава ползването на отпуск за временна неработоспособност непрекъснато за повече от 360 дни. Държавата няма да плаща болничният, ако болният не се яви, а е призован за повторна проверка в ЛКК. При профилактични прегледи пък няма да се издават болничен. „В тези случаи лекарят, който прави прегледа, изследването или консултацията, да издава служебна бележка на осигурения, в която да отразява часа на явяването и часа на приключването на изследването“, пише още в анализа на Кабинета "Борисов".

Работодателите да бъдат включени в процеса на контрола, предвид обстоятелството, че те много по-добре познават своите работници и служители и могат да подпомогнат процеса с допълнителна информация за обичайното поведение и отношение към работата на съответното лице, пише още в документа на правителството.

.В тази връзка се предлага и работодателите да бъдат включени в интегрираната информационна система, за да получават информацията за временната неработоспособност на своите подчинени в реално време и да могат да предоставят информация от своята компетентност обратно към контролните органи в случаите, когато техни подчинени попаднат в извадка за текущ контрол или самите те преценят, че имат основание да обжалват болничния лист.

Друго предложение предвижда болничният лист да се подписва и от лекар, с който работодателят има сключен договор.

Допълнителен контрол може да се осигури и чрез регламентиране на възможност за работодателя да сключи договор с лечебно заведение, в което да изпраща за повторна експертиза своите служители,с тяхно съгласие, при съмнение че болничните листове са фалшиви.


Предлаганите мерки от правителството като мярка срещу злоупотребата с болничните идват самоседмица, след като публично бяха оповестени данни от съвместния анализ на НОИ и НСИ по отношение на болничните листове. От документа на двете институции се разбра, че по документи за осем години, в периода 2010-2018 година, боледуването сред работещите бележи ръст от 83,2%. За периода 2010-2018 г. разходите за парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, са нараснали от около 253 млн. лв. до малко под 463 млн. лв. Това е ръст от 83,2%. В резултат, делът на разходите за този вид обезщетения от брутния вътрешен продукт нарастват от 0,34% през 2010 г. до 0,42% през 2018 година.