Готовността на машините за зимно поддържане в областта обсъждаха областният управител инж. Георги Ранов и изпълнителния директор на „Ес Би Ес” АД инж. Диана Любомирова. В хода на срещата е обсъждан и оперативния план на пътно-строителната компания за зимното поддържане на републиканските пътища, които се намират на територията на Районна пътна служба Стара Загора и Районна пътна служба Раднево.
„Ес Би Ес” отговаря за поддръжката на близо 345 км пътна мрежа в Старозагорска област. „Всички машини, с които разполагаме, са в добро техническо състояние, оборудвани са със сигнални лампи, бандажни ленти на греблата, пясъкоразпръсквачите са с монтирани GPS устройства. Съобразно метеорологичните условия специализираната техника може да бъде преведена в денонощно дежурство и готовност за работа. За зимна поддръжка сме осигурили необходимите количества пясък, химически вещества и минерални материали”, съобщи инж. Любомирова. Създадени са и екипи за отстраняване на внезапни аварии на техниката и за действия при възникнали ПТП-та и извънредни кризисни ситуации на пътя.
В края на срещата инж. Ранов и инж. Любомирова призоваха за повече внимание от страна на шофьорите през есенно-зимния период, когато пътищата са мокри и хлъзгави и създават повече предпоставки за катастрофи.