Юбилеен медал и Почетна грамота връчи на „Арсенал“ АД проф. Въльо Николов, директор на Филиала на ТУ-София в Пловдив днес, по време на официалната церемония по връчване на свидетелствата за допълнителна професионална квалификация на 43-ма арсеналци от различни производства на казанлъшката оръжейница. Курсистите-специализанти се обучаваха два семестъра в задочна форма по специалността „Оръжейно и боеприпасно производство“ по програми и преподаватели на Техническия университет в София-Филиал Пловдив и в „Технология на високоенергийните системи“ – с лектори от Софийския Химикотехнологичен и металургичен университет. Отличията, връчено от проф. Николов на „Арсенал“ е за успешната съвместна работа и утвърждаването на името на пловдивския филиал на ТУ, който сега навършва своите 30 години.
Юбилейният медал и почетната грамота получи от името на оръжейницата, техническият директор, Христо Стрешков.
Той благодари от името на фирменото ръководство, както на ТУ- София, Филиал Пловдив, така и на Химикотехнологическия и металургичен университет-София, за ползотворното обучение, което за десетки арсеналци, протече успешно за втора поредна година. В обучението тази година се включиха работници и специалисти от Заводите 1, 2, 3, 4 и 5, подбирани както, според тяхното желание, така и с насока от преките им ръководители. Церемонията по връчването на свидетелствата, води Владимир Чучумишев, ръководител отдел Техническо развитие в „Арсенал” и координатор Регионален академичен център към БАН в Казанлък. На събитието присъстваха и директорите на Завод 3 – инж. Георги Добрев и на Завод 4 - д-р инж. Георги Ненчев.
Документът за квалификация по „Технология на високоенергийните системи“ връчи доц. Грета Радева зам.ректор на ХТМУ и деканът на Деканата за продължаващо и дистанционно обучение, проф. д-р инж. Коста Бошнаков.
„Надявам се, че всички ние – и ръководство, и вие, като обучавани, сме спечелили от този курс, осъществен съвместно с двата университета“, обърна се към специализантите-арсеналци техническият директор Хр.Стрешков при откриването а церемонията днес преди обяд в заседателната зала на Централното управление на „Арсенал“. Той изрази увереност, че наученото по време на двата семестъра в рамките на тази учебна година, ще бъде приложено в практиката по време на пряката работа на завършилите курса на производствените площадки на оръжейницата, каквато е и целта, заложена от фирменото ръководство при стартирането на обучителните програми. „Знам, че образованието не почва и не свършва в училище, съвременното развитие на технологиите е толкова бързо, че никой не знае, какво ще бъде утрешното състояние, но бизнесът не може да чака.
Затова ръководството на „Арсенал“ взе вярното стратегическо решение и преди две години започнахме съвместната работа по обучението на специалисти тук, което е съвсем специфично, както поради дейността на фирмата, така и поради формата на обучение, без откъсване от производството, в условия на заетост на обучаваните. Това наложи интензивно обучение по сериозна материя, което беше предизвикателство за нас“, но ние поехме това предизвикателство, защото сме оптимисти и защото с това се занимаваме – инвестираме в хора. Сега вие сте повече можещи и повече знаещи“, поздрави 43-та специализанти и доц. Д-р инж. Грета Радева от ХТМУ.
От името на преподавателите говори и стартиралият успешната си кариера в „Арсенал“, лектор по енергетичните дисциплини, инж. Милко Добрев, посрещнат от аудиторията на своите курсисти с бурни аплодисменти.
„Много лекции и курсове съм провел в страната, но да знаете, че този ми е най-близък“, сподели той с 43-та завършили обучението си днес. „Сигурен съм, че този курс ще бъде полезен, основите са сложени, градете си къщичката и нека тя бъде красива!“, каза още той.
Да не спират да се учат, да търсят нови възможности за образование, пожела на курсистите Владимир Чучумишев, ръководител на Отдел Техническо развитие в „Арсенал”. От името на фирменото ръководство, той и техническият директор Христо Стрешков, припомниха на новите специализанти, политиката на „Арсенал“, да подкрепя образованието на своите кадри със стипендиантските си програми за висше образование и ги призоваха, да потърсят в тях своите нови възможности за кариерно развитие.
Бурни аплодисменти и лична снимка за спомен с професорите, съпътстваха връчването на документите за завършена допълнителна квалификация на всеки един от участниците в тазгодишния курс, в който се включиха преобладаващо млади хора в активна професионална възраст.
От тяхно име, удовлетворението си от наученото и от възможността, която фирмата „Арсенал“ им е дала за обучението, благодариха няколко специализанти.
В заключение, церемонията, по предложение на Надежда Велева получила днес диплома, завърши с паметна минута мълчание с благодарност за Върбан Пешков, преподавател по барутни производства в рамките на курса тази година.