Пикът наафриканската чума по свинете тепърва предстои, с откриването на ловния сезон за диви прасета.

Тезата е на директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Дамян Миков, изразена на днешното заседание на епизоотичната комисия в Областната управа на Стара Загора.


Според д-р Миков обаче пикът на заболяването тепърва предстои с откриването на ловния сезон за диви прасета, който ще стартира на 1 октомври.

Проверките в областта са показали, че по-голямата част от хората вече са изклали доброволно прасетата в задните дворове. Единични са случаите на отказ да се изпълнят предписанията, като те са най-вече при стопани, които извън регламентите на закона отглеждат свине-майки с цел продажба на животни.

Констатацията на Областната дирекция по безопасност на храните е, че по-голямата част от задните дворове в областта вече са депопулирани. Продължават проверките за изпълнение на мерките за ограничаване на резпространението на заболяването.

От Областната дирекция по горите съобщиха, че 250 ловци вече са обучени за симптомите и начините на разпространение на африканската чума по свинете. В региона са поставени 25 капана за диви свине.

От БАБХ и Областната управа в Стара Загора напомнят, че кметовете и кметските наместници са длъжни да предоставят на Областната епизоотична комисия в срок до 26 август списъците на стопаните, които са заклали животни, отглеждани в задните дворове.

Финансовото подпомагане на собствениците на заклани прасета ще се извършва само на базата на коректно попълнени комплекти от документи, уточняват от Пресцентъра на Областната управа в Стара Загора.