„Сивото убива“.
Така се нарича най- новата национална информационна кампания на КНСБ, която стартира в страната.
Тя ще се провежда под формата на 27 информационни инициативи в цялата страна, съобщава БТА, като цитира изявление на лидера на КНСБ в България Пламен Димитров.
Мотивите за тази национална синдикална кампания са данни от изследване на експерит на КНСБ, според което 1/5 или 21% от българската икономика е сива.
В парично изражение това са 23 милиарда лева годишно. Пресмятайки всички пропуснати постъпления от болнични, пенсии и обезщетения, сумата излиза по 70 000 лева на човек за период от 10 години.

Недекларираният труд у нас е близо 16 процента, при средно равнище за ЕС около 11,6 на сто, са изчислилиот синдиката.
Според КНСБ, секторите с най-висок дял на "сиви" практики са сервизите за ремонт на автомобили, строителството, селското стопанство и леката промишленост.
От данните на синдиката става ясно, че в сферата на селското стопанство всеки втори работи без договор, а в строителството делът на скритата икономика е около 40 процента.

Като част от „Сивото убива“ е и стартирало ново мобилно приложение, което дава възможност на хората да подават сигнали срещу некоректни практики на фирмите. Платформата осигурява и обратна връзка с подателя на сигнала.
Регистрираните жалби и сигнали, получени на мобилното приложеине ще се използват от КНСБ за своеобразни регистри на работодателите, които ощетяват служителите си, както и на тези, които спазват правилата, е уточнил Димитров.