Безвъзмезден труд в полза на обществото и задържане в териториална структура на МВР при системни административни нарушения и нарушения на обществения ред гласува днес парламентът, съобщава БТА. Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за административните нарушения и наказания, внесени от Искрен Веселинов от ПГ „Обединени патриоти“.

„За“ законопроекта гласуваха 66 народни представители, без „против“ и с 28 „въздържали се“, с което той бе приет.

Идеята на проекта е да се въведат два вида наказания за системни нарушения: безвъзмезден труд в полза на обществото и задържане в териториална структура на Министерството на вътрешните работи.

Проектът предлага приложното поле на наказанията да бъде ограничено. Предвижда се наказанието "безвъзмезден труд в полза на обществото" да се налага само за повторно извършено административно, или за системно нарушение.

По отношение на задържането в териториална структура на МВР се предлага то да бъде наложено само за административни нарушения, свързани с нарушаването на обществения ред.

Проектът съдържа подробна уредба относно наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото. Предлага се размерът на това наказание да бъде не по-малко от 40 часа и не повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години.