220 млн. лв. ще бъде директната подкрепа за професионалното образование във всички сектори. За целта в Министерство на образованието, младежта и науката се създава и нова дирекция „Професионално образование“. Тези средства са по специалните европейска програма“ Наука и интелигентен растгеж“, която е част от голямата европейска програма „Научна инфраструктура“.
Това съобщи зам. министър на образованието и науката и ресорен отговорник за висшето образование проф. Костадин Костадинов. Той участва в третата дискусия от националната кампания „Да! На българската икономика“, която се проведе в Стара Загора.

Професорът, който е от Казанлък и има специален афинитет към града и развитието на професионалното образование съобщи също, че се предвижда магистърските програми във висшето образование да бъдат задължени и със 100 дни професионален стаж в индустрията, като бизнесът е този, който ще осигурява съответните места, на базата на публично-частното партьнорство. Идеята е да се създават и съвместни центрове между висшите и средните училища в България. Вече е и факт първото такова публично- частно партньорство за обучение на кадри във водния сектор, в сферата на експлоатацията на водните съоръжения.
В националната дискусия участваха освен ресорния зам. просветен министър, министърът регионалнато развитие и благоустройството Лиляна Павлова, зам. министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, изпълнителният директор на Камарата на строителите в България Иван Бойков, председателят на Българския форум за транспортна инфраструктура и председател на „Трейс Груп“ проф. д-р инж. Николай Михайлов, представители на различни инистуции, кметове на общини, представители на бизнеса. Сред участниците бяха и кметът на Казанлък Галина Стоянова и инж. Владимир Чучумишев- представител на „Арсенал“ АД. Чучумишев е координатор на специалната стажантска програма на фирмата и програмата за следдипломна квалификация и преквалификация.


В хода на дискусиите представителите на бизнеса очертаха проблемите, с които се сбъскват при намирането на качествени кадри за изпълнението на различни професионални задачи, като предложиха и гъвкави и работещи в другите страни форми на сътрудничество между бизнеса и образованието, съобразени и с българската специфика на пазара, както на труда, така и в образователния сектор.
Бизнесът да се върне в средното образование, с конкретни учебни предмети и практики, като нормативно в средното професионално образование се заложи 40% професионална подготовка в професията, на място, в конкретна конкретно ряботно място, в в условия, близки до работната среда, бе тезата в дискусията на проф. Николай Михайлов. Според него, това е „крещяща нужда, която в моменато обаче не се случва“. За целта е нужна и специална мотивировка както на младежите, така и на родителите, заяви още той.


Сериозният и изключително тревожен дефицит на качествени кадри за нуждите на икономиката и по-специално на машиностроенето- традиционен отрасъл и с добре работещи фирми в Казанлъшко, принуждава големите работодатели да търсят кадри от други райони в страната. Пример за това е най- голямата фирма в района –„Арсенал“ АД, която само за година назначи повече от 1500 нови работника. Заради липсата на подготвени кадри обаче, бе принуден да търси работници от Смолянско и Северозападна България, казав изказването си на форума кметът на Казанлък Галина Стоянова. Тя говори и за дисбалнса по отношение на предлаганите специалности в професионалните гимназии и практическите нужди на фирмите. Стоянова препоръча на представителите на държавните институции да се мисли в посока промяна на принципа на финансиране на средните училищата, като вместо „да се гони брой ученици“, примамвани с атрактивни на пръв поглед специалности,заради делегираните бюджети, които плащат на брой ученици, да се поощрява качеството на образованието. Професионалните училища да се превърнат практически в колежи, бе препоръката на кмета на Казанлък Галина Стоянова.
За пример даде и казанлъшката професионална гимназия, в чието име дори не присъства нейната професионална ориентираност в посока машиностроене и хидравлика.
3 000 са фирмите в община Казанлък и голяма част от тях изпитват сериозни затруднения в намирането на кадри с конкретни професионални умения, допълни тя.


Министерство на образованието, младежта и науката се опитва скоростно и адекватно да отговори на нуждите на българската икономика и индустрия в тази посока, като за целта в разкриване на нова дирекция „Професионално образование“. Това каза в отговор на многобройните изказвания и препоръки на бизнеса зам. Министъра на образованието и ресорен отговорник за висшето образование в МОМН проф. Костадин Костадинов. Целта на новата дирекция е да осъществява, координира и работи за развието на тристранното сътрудничество между Министерството, бизнеса и местната власт.


Третата национална дискусия от кампанията „Да! На българската икономика“ тази година бе посветена на възможностите за публично-частно партньроство в инфраструктурата и професионалното обучение. Тя се организира от 3 нацианални ежедневника „Стандарт“, „Преса“и „Строител“, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ и Камарата на строителите. Тазгодишното издание на кампанията стартира през април. Първите два панела на националнаята дискусия бяха посветени на държавната стратегия за подпомагане на качественото и иновативно производство в България и на проблема с осигуряването на добре подготвени кадри за българската икономика. Вече са факт и първиет резултати от тези съвместни дискусии между държавата, бизнеса и местните власти: постинато е съгласие между индустрията и държавното управление за 13 стъпки, с които да бъде постигнат растеж на икономиката. По време на първия форум премиерът Бойко Борисов пое ангажимент за по-евтин ток за бизнеса, чрез връщане на добавката за зелена енергия в тока за износ и ден по-късно правителството предприе необходимите стъпки за това. Проблемът за липсата на специализирани и добре подготвени кадри за икономиката е съпътстващ проблем на всички дискусии до момента. Факт, който наложи провеждането на специалната трета дискусия от националния форум, посветен на наболелите проблеми за финансирането на инфраструктурните проекти и професионалнато обучение с пари, както от европрограми, така и с възможнотите за публично-частно партньорство.
На форума в Стара Загора министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова посочи, че голяма част от ресурса на ОП „Регионално развитие“ 2014-2020 ще бъде предназначен за публично-частното партньорство. С 380 млн. лв. ще бъдат създадени фондове за това