Поредно, но не последно за 2022 година, увеличение на работни заплати ще има в „Арсенал“ АД, считано от 1 август 2022 година. За това се договориха ръководството на дружеството и фирмените синдикални организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“. Това е третото поред увеличение на работните заплати за последните 3 месеца – първите две увеличения бяха съответно от 1 април и от 1 май т.г. Поредното повишение на трудови възнаграждения в „Арсенал“, се определя от стабилното финансово състояние на дружеството и осигурените договори за минимум две години напред.

Със заповед на Изпълнителния директор на „Арсенал“ АД инж. Николай Ибушев, съгласно договореностите със синдикатите, се увеличава сумата за т.нар. отдалеченост от 150 на 250 лева. Това касае основни работници, работещи на сделна система на заплащане; основни работници на повременна система на заплащане; както и спомагателни работници, които са изброени в специално приложение към Заповедта. Приложението включва 10 позиции: електрозаварчик; електромонтьор; електромонтьор изграждане, поддръжка, ремонт на електрически линии и мрежи; електромонтьор подстанции; електрончик; механик промишлено оборудване; монтьор поддръжка инсталации и оборудване; монтьор електронно-производствено оборудване; монтьор металообработващи машини; оксиженист газозаварчик.

Освен увеличението на средствата за отдалеченост, се въвежда и един допълнителен стимул за присъствие и трудова дисциплина в размер на 150 лева. Той се отнася отново за основни работници на сделна система на заплащане, основни работници на повременна система на заплащане и работници от изброените 10 професии.

И още една добра новина, свързана с доходите на арсеналци – актуализира се и категоризацията на всички цехове в дружеството. На база резултатите от тази категоризация се променят и някои основни договорени работни заплати на ръководители на обособени производства, началник-цехове, началник на участъци и звена, началник-смени.

Всичко това показва, че голяма част от работещите в споменатите категории и професии, извън договорените работни заплати и заработки, получават допълнително до 400 лева отгоре. В тези суми не влизат ваучерите за храна от 200 лева, премиите на база месечна заработка, заплащането за придобит трудов стаж и професионален опит, допълнителните премии, съгласно вътрешните правила в дружеството.

С всички тези действия ръководството на „Арсенал“ цели да се постигне увеличение на доходите на работещите във фирмата. Наред с това, „Арсенал“ АД е дружество, което развива мащабна социална политика. Освен ваучерите за храна, които от 1 април 2022 г. са 200 лева месечно, а за Великден, Коледа и Празника на „Арсенал“ са в двоен размер, дружеството предоставя редица социални придобивки на работещите. Осигурени са столово хранене с поевтиняване на храната от 65%, безплатна почивка на море на база All Inclusive, безплатен транспорт за пътуващите арсеналци от други градове, грижа за децата на младите семейства в заводската детска градина, здравеопазване, възможност за обучение, повишаване на квалификацията и кариерно развитие чрез фирмената Стипендиантска програма, различни инициативи в сферата на спорта и културата, насочени към многохилядния колектив. Всичко това означава грижа за всеки един работник, специалист и служител на дружеството.