От 14 март 2022 г. се отменят извънредните противоепидемични мерки на територията на „Арсенал“ АД, свързани с COVID-19. Със заповед на генералния директор на „Арсенал“ АД инж. Николай Ибушев се отменят всички превантивни мерки в дружеството, въведени заради извънредната епидемична обстановка у нас и целящи опазване здравето и живота на работещите в предприятието

Съгласно разпореждането, от 14 март, понеделник, на територията на "Арсенал" отпада задължението за носене на предпазни маски, осигуряването на лични предпазни средства и дезинфектанти за ръце, задължителната дезинфекция на всички обекти минимум два пъти за една работна смяна, задължителното индивидуално придвижване на територията на завода, както и спазването на дистанция от минимум 1.5 метра при движение и престой на повече от един човек. С отменянето на досегашните мерки става възможно възобновяването на груповите спортни прояви.

Точно две години изминаха от въвеждането на извънредното положение в България на 13 март 2020 г. заради пандемията от коронавирус. „Арсенал“ АД бе първото предприятие у нас, което своевременно въведе стриктни и ефективни мерки с цел недопускане разпространение на заразата във фирмата и опазване живота и здравето на хилядите работници и служители.