С от 5% до 25%, или от 20 до 170 лева, се увеличават таксите за обучение на студенти в 18 държавни висши училища от новата учебна година- 2020/2021. Това става ясно от днешно решение на Министерският съвет, който утвърди на заседанието си новите такси, предложени от 18 ВУЗ-а .

В други 15 държавни висши училища няма промяна в размера на таксите за обучение на студенти. Предложенията за промяна на таксите за новата академична 2020/2021 година са на държавните висши училища.

Планира се държавните висши училища да съберат около 148 млн. лева от студентите през следващата година, а висшите военни училища - приблизително 5.1 млн. лева.

Основните промени в таксите засягат педагогическите профили, където повече ще се плаща в почти всички ВУЗ-ове, без Софийския университет. Там обаче в 28 други специалности ще има увеличения.

В Пловдивския университет годишната такса за студенти по педагогика се увеличава от 480 на 500 лв., в университета "Ас. Златаров" в Бургас увеличението е от 520 на 550 лв., във Великотърновския университет - от 550 на 600 лв. (само за първокурсници), в Югозападният университет в Благоевград - от 575 на 650 лева., в Шуменския - от 350 на 500 лв., Русенския - от 560 на 600 лв.

По отношение на таксите за обучение на докторанти при 10 държавни висши училища увеличението е от 5% до 65% (от 40 до 500 лева). При 23 държавни висши училища и Българската академия на науките няма промяна в размера на таксите за обучение на докторанти спрямо тези от учебната 2019/2020 г.

Увеличава се и таксата за кандидатстване от 30 лева в повечето случаи миналата година на 50 лева при средна такса за обучение в държавните висши училища в размер на 950 лева за учебната 2020/2021 година. В държавните висши военни училища съответно таксата за кандидатстване е 40 лева при средна такса за обучение от 750 лева. Таксата за кандидатстване в БАН и научните организации е в размер на 30 лева при средна такса за обучение на докторанти от 460 лева за учебната 2020/2021 година.

Новите такси в различните университети можете да видите в приложението към приетия вече проект на решение на правителството тук.http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5025Увеличението на таксите ще обхване над 153 000 учещи, от които 148 700 студенти и 4300 докторанти в редовна и задочна форма на обучение. За държавните висши военни училища средният брой учащи е 6900.