Още 140 километра нови магистрали до края на тази година

195 км. магистрали са пуснати до момента, до края да 2015 г. се очаква да бъдат изградени още 140 км, ремонтират се 80 км. магистрални участъци и се рехабилитират 1600 км пътища – 1, 2 и 3 клас.

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова в Стара Загора. В областния град тя участва в третата национална дискусия от кампанията „Да! На българската икономика“.Акцент в дискусиите бяха пътната инфраструктура, ж.п. инфраструктурата, градската инфраструктура, енергийната ефективност, водоснабдяване и канализация, регионалният туризъм.

България разглежда нови възможности за инвестиции в пътната инфраструктура и те са свързани с възможностите за публично-частно партньорство, заяви пред представителите на различни сектори от българската икономика Павлова.
Първата възможност е инструментът за свързаност в Европа. Втората възможност за финансиране е чрез плана „Юнкер“. По него страната ни е представила проекти за над 3,5 млрд. лв., каза министър Павлова. Третата възможност е създаването на Национален фонд за пътна инфраструктура. На принципа на финансовия инженеринг и с част от средствата по новата ОП „Транспорт“ и чрез привлечен ресурс ще имаме възможност да инвестираме в публично -частно партньорство, посочи регионалният министър.

Правителството ще направи нова инвестиция от 1,6 млрд. лв. за подобряване на пътната инфраструктура. Водят се преговори за осигуряване на финансиране за изграждане на няколко приоритени обекта, сред които е и тунелът под връх Шипка, посочи в презентацията си Лиляна Павлова. Още 280 млн. лв. чрез ОП „Региони в растеж“ ще бъдат инвестирани в по-малките пътища.
В проведеданата дискусия участваха кметът ан Община Казанлък галина Стоянова и представители на „Арсенал“.