Осъдиха 59-ма за съжителство с непълнолетни

59 лица са осъдени за съжителство с непълнолетни и малолетни по досъдебни производства на Районна прокуратура-Казанлък през 2018 г., съобщава пресцентърът на Апелативна прокуратура-Пловдив.

През миналата година прокурорите от Районна прокуратура- Казанлък са наблюдавали общо 104 новообразувани досъдебни производства за престъпления по Наказателния кодекс за "Престъпления против брака и семейството“, като 60 от тях са за съжителство с непълнолетни. 34 досъдебни производства са срещу пълнолетни лица, които живеят без брак на съпружески начала с лица от женски пол, които нямат навършени 16 години. 14 досъдебни производства са срещу пълнолетни лица, които са склонили непълнолетно лице от мъжки пол и лице от женски пол, което не е навършило 16 години, да заживеят съпружески, без да са сключили брак. 12 досъдебни производства са срещу пълнолетни лица, които са извършили деянието по предходните алинеи с лице, ненавършило 14-годишна възраст.

Районна прокуратура-Казанлък е внесла в съда общо 53 прокурорски акта. За 2018 г. общо са осъдени 59 лица с влязъл в сила съдебен акт. Дванадесет лица са с условни присъди, двама с ефективна присъда, пробация е определена на трима. Наложени са глоби на 40 лица на обща стойност 42 000 лева.