На извънредно заседание на 6 февруари 2024 година Общинският съвет в Казанлък избира свой представител в Областния съвет за развитие на област Стара Загора. По време на редовната сесия на местния парламент на 25 януари т.г. не бе прието никое от трите направени тогава предложения. Оказа се, че извънредно заседание се налага, поради факта, че само ОбС-Казанлък не е избрал свой представител в Областния съвет от общините, влизащи в състава му в област Стара Загора. Поради това, ще бъде допуснато и предварително изпъление на решението за избор, което ще се вземе на утрешното заседание.

В публикувания доклад за предстоящото заседание са посочени две предложения. Едното е представител да бъде председателят на ОбС адвокат Николай Златанов от ПП ГЕРБ, а негов заместник да бъде адвокат Мариета Пепелешкова от групата на Коалиция „Алтернативата на гражданите“. Другото предложение за представител е това да бъде Мариета Пепелешкова, а неин заместник – адвокат Моника Динева от групата общински съветници на “БСП за България”.

Председател на Областния съвет за развитие в Стара Загора е областният управител, а постоянни членове са кметовете на общините в областта, по един представител на Общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури, на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище. Към момента, само Община Казанлък не е определила свой представител в Областния съвет, което налага да се насрочи извънредно заседание за повторно разглеждане на въпроса. Необходимо е и предварително изпълнение на решението, за да може областният управител да издаде съответната заповед, се посочва още в доклада по точката.