Общинските болници с четири основни искания, държавата им даде 28 милионаЧетири са основните искания на работещите в общинските болници – да бъдат заплатени услугите, извършени над определения лимит, да се увеличат цените на клиничните пътеки, да има нови дебати за здравеопазването в България и да бъдат осигурени 30 милиона лева за укрепване на общинските болници. Тези и други искания бяха заложени в протестната декларация, прочетена от д-р Захари Стойчев по време на протеста, който събра пред сградата на общинската болница в Казанлък работещи в лечебното заведение и граждани.

Още докато течеше националният протест, стана ясно, че Министерството на здравеопазването е отпуснало 28.5 милиона лева на общинските болници. Със сумата ще бъдат финансирани дейности по оказване на спешна медицинска помощ, дейности, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, осъществявани от общинските лечебни заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната; дейности, свързани с медицинската експертиза – ТЕЛК, и други. Броят на субсидираните лечебни заведения се очаква да надхвърли 100, т.е. над 83% от всички общински лечебни заведения на територията на страната.

"Българският лекарски съюз подкрепя протестите на общинските болници", заяви д-р Георги Бакоев, председател на Районната лекарска колегия в Стара Загора. Той заяви, че е дошъл да изрази тази подкрепа в най-голямата общинска болница в областта – МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” в Казанлък, която обслужва населението на 5 общини и в която са вложени близо 6 милиона лева за реновиране и оборудване с нова медицинска техника и заслужава да работи нормално и да се развива. Д-р Бакоев каза още: „Да имаме куража и смелостта да направим и ефективни протести, ако гласът ни не се чува”.

В своето слово пред протестиращите лекари, медицински специалисти, помощен персонал и граждани управителят на общинската болница в Казанлък д-р Кети Маналова-Владкова подчерта, че пациентите не бива да знаят Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването как финансово гарантират здравеопазването им, но е дошло време да научат, че общинските болници са търговски дружества, каквито няма никъде по света. И тези дружества купуват услуги от Здравната каса на цени на клиничните пътеки от 2006 година, а плащат лекарства, консумативи, ток, вода на цени от 2018 година. Комплексни са причините, довели до това състояние на общинските болници, каза още д-р Маналова, но те обслужват огромна част от населението и заслужават подкрепа.

„Казанлъшката болница е единствената, която изгражда кадри – в момента тук има специализанти по 8 специалности. Направен е ремонт на сградата и на отделенията и е внедрено ново обудване за 3 милиона лева, въведени са мерки за енергийна ефективност за още близо 3 млн. лева. Болницата днес няма нищо общо със сградата и условията в нея отпреди няколко години, затова тази болница заслужава да бъде подкрепена”, каза още управителят на лечебното заведение д-р Маналова. В словото си тя акцентира върху значението на лечебното заведение и по отношение на Спешната помощ – ако я няма болницата с нейните специалисти, медицинска апаратура и специализирани лаборатории, то работата на Спешния център няма да бъде толкова ефективна, както при поставянето на диагнози, така и за по-нататъшно лечение на пациентите.

Работещите в 36 общински болници протестираха днес от 12 до 13 часа. В Казанлък на протеста излязоха и граждани. Сред присъстващите бяха и общински съветници от групата „БСП-Лява България”.

С декларация за подкрепа на общинската болница в края на деня излезнаха иот Общинския съвет на БСП.

В документа се казва че: казанлъшките социалисти искат "нашите пари от данъци и здравни осигурителни вноски да си отиват в нашата си болница и тя да продължи своята си работа", както иче социалистите категорично се противопоставят "на пълната разруха на здравната система".

В МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък работят 360 души – 76 лекари, 170 медицински сестри, акушерки и лаборанти и помощен персонал. Болницата разполага с 11 отделения, 3 лаборатории, транспортно звено. Към момента просрочените задължения на казанлъшката болница са 900 хиляди лева. В национален мащаб общо просрочените задължения на общинските болници са 44 млн. лева, а общите им задължения са 100,27 милиона лева.