Община Казанлък стана собственик на земята, върху които са разположени общинските бунгала в град Несебър. На основание Заповед на министъра на земеделието, храните и горите Община Казанлък е определена за купувач на на поземления имот, който се намира в землището на град Несебър. Имотът е оценен на 269 256 лева, които Общината трябва да заплати. В Инвестиционната програма на Общината са заложени 250 хиляди лева, което наложи на последното за 2018 година заседание на Общинския съвет да се направи корекция за разликата от 19 256 лева. С 31 гласа "за", без "против" и "въздържал се" общинските съветници подкрепиха предложението за промяна в Инвестиционната програма и Бюджета на Общината. С това те одобриха купуването земята в черноморския град.

Според кмета Галина Стоянова, с промяната в общинския бюджет се решава дългогодишен казус с бунгалата в град Несебър, тъй като земята, над 5 дка, е била собственост на Агенцията по горите. В продължение на 20 години този въпрос се движил от Община Казанлък през Агенция по горите, до Община Несебър и обратно, докато се стигне до решаването му в полза на Община Казанлък, а именно тя да стане собственик и да купи земята. С предвидените в общинския бюджет средства от 250 хиляди лева и поправката от 19 256 лева на практика се решава казуса, който дава възможност за стопанисване на този атрактивен имот в Несебър, подчерта Галина Стоянова. По думите й, остава да се реши как да се полза този имот, като тя предложи да се направи обсъждане и да се излезе с общо решение в полза на гражданите.

Във връзка с този имот, кметът на общината допълни, че все още не е решен окончателно въпросът с имота в село Равда, известен още като общинския лагер в Равда. За него има няколко решения на Общинския съвет за продажба, но имотът все още си стои. Ако успеем да го продадем през 2019 година, то ще можем да направим съответната реализация в имота в Несебър, каза още Галина Стоянова.