Община Казанлък си върна един от терените в Равда

Община Казанлък окончателно си върна правото на собственост върху имот от 5 ,5 декара на първа линия до морето в град Равда.
Това стана след като Върховният Касационен съд / ВКС/ не е допуснал касационно обжалване на възивното решение на Окръжния съд в Бургас, по искова молба на Клементина Миланова, един от ответниците, претендиращи за собственост върху имота.
Така на практика общината в Казанлък си връща един от 2-та имота, за които води съдебни спорове и процедури вече 20 години.
Двата имота са терени, върху които допреди 20 години общината в Казанлък имаше свой детски лагер.

С поредица от отчуждителни процедури назад във времето, претенции за собственост върху тези имоти изразиха не малко хора.
Съдебен пропуск на името на един от ответници в постановено вече съдебно решение от преди повече от 10 години, вкара Общината в поредица от засукани дела, продължили с години. Първата искова молба за признаването на собственост на общината в Казанлък върху апетитния терен в Равда е от 2003 година.
По другия имот в Равда, терен от 3,3 декара на втора линия, Община Казанлък също води дело за установителен иска за собственост с Димитър Станчев. Делото е на първа инстация,- в Районен съд в Несебър.