Община Казанлък ще храни 40 души без дом и доходи

От 3 октомври до 31 декември 2016 година Община Казанлък ще предоставя обяд на 40 души – лица и семейства на месечно подпомагане, хора без доходи и близки, самотно живеещи и семейства на минимални пенсии, скитащи и бездомни възрастни и деца.

Предоставянето на топлия обяд се осъществява по проект, финансиран от фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. За трите месеца до края на годината стойността на предоставената социална услуга „Обществена трапезария“ е 5888 лева. Храната, състояща се от супа, основно ястие и хляб, ще се приготвя в Домашен социален патронаж.


Заявленията на нуждаещите се от тази подкрепа се приемат до 16,00 часа на 29.09.2016 г., четвъртък, в сградата на Домашен социален патронаж - Казанлък. На базата на подадените по образец заявления Община Казанлък съвместно с дирекция „Социално подпомагане” ще извърши подбор на лица от допустимите целеви групи за тази услуга.