Със 130 лева средно ще са по- високи възнагражденията на общинските съветници на Казанлък, след взето тяхно решение на днешното редовно заседание на Общинския съвет на Казанлък.
Увеличават се както размерът на възнагражденията за присъствие на на заседание на Съвета, така и за работа в постоянна комисия в Общинския съвет.
Според гласуваното предложение, от 160 на 220 лева се увеличава възнаграждението на всеки един от съветниците за участие в заседание на Общинския съвет, и от 100 на 170 лева – за участие в работа на Постоянна комисия.

Почти всичките общински съветници на Казанлък участват средно в по 2 постоянни комисии, като има и такива – с по три


За новия размер на възнагражденията на общинските съветници „За“ са гласували 24 от общо 37 съветника, нито един „Против“, и 3-ма „Въздържали се“.


Съгласно Правилника на Общинския съвет в Казанлък, при гласуване на промените относно възнагражденията, няма поименно отчитане на вота.


Предложението за по-високите възнаграждения е направено от „групата на Станчо Леков“-/ „БДЦ-ДПС”, / както е обявено от трибуната на Съвета от председателя му Николай Златанов.


Мотивите за увеличените заплати не са били обявени от трибуната на Общинския съвет, но са обсъждани на Председателски съвет, научи zakazanlak.bg


Съгласно приетия Правилник за работа на местния законодателен орган, „размерът на възнаграждението на всеки общински съветник за един месец не може да надвишава 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния месец.“


Всички средства за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за Общинския съвет.
Съветниците могат еднолично или групово да решат дали ще получават възнаграждението си като такива или ще го натрупват във фонд и предоставят за различни благотворителни нужди.
В настоящия състав на Съвета, официално само групата общински съветници на Експерти за Казанлък са декларирали, че ще събират възнагражденията си в специален фонд за подпомагане на различни каузи, в полза на Казанлък и гражданите.


На днешното заседание на Общинския съвет са приети и изменения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, както и промени, свързани със синхронизиарне работата на постоянните комисии, с оглед някои законови промените в националното законодателство.

Съветниците са приели и Годишният отчет за работата на обществения посредник на общината Гинка Щерева. За работата си Щерева е получила висока оценка от Владимир Чучумишев от групата Експерти за Казанлък с мотива, че е направила институцията „разпознаваема и работи усилено за издигане на правовата култура на гражданите.

Мандатът на казанлъшкия обществен посредник изтича в средата на тази година.