11 специалисти от „Арсенал“ АД защитиха на 10 юли образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Технология на машиностроенето“. Осем отлични оценки и три - много добър, това бе оценката, която им даде изпитната комисия. Защитата на дипломните работи бе в Учебния център на дружеството. Всички дипломни работи са свързани с производството на специалната продукция в оръжейното предприятие.
Председател на държавната изпитна комисия бе проф. д-р инж. Койчо Атанасов, а в състава ѝ бяха още преподаватели в Инженерно-педагогически факултет-Сливен на Техническия университет в София: проф. д-р инж. Милко Йорданов, доц. д-р инж. Михаела Топалова, д-р инж. Мина Цонева, д-р инж. Венцислав Димитров, д-р инж. Пламен Угринов, гл. асистент д-р инж. Веселина Димитрова, ръководителят на направление „Образование и квалификация“ в „Арсенал“ АД инж. Владимир Чучумишев и д-р инж. Жан Иванов от „М+С Хидравлик“ АД.
В залата по време на защитите присъстваха и много близки на дипломантите. Новите инженери бяха поздравени от инж. Чучумишев, който подчерта, че благодарение на направените промени в подготовката, резултатите постигнати от арсеналци са много по-добри. Той напомни, че магистърската степен е само един етап от живота им, като им пожела да имат амбицията да прилагат на практика придобитите знания и умения в производството, а някои от тях и да продължат своето образование, защитавайки докторска степен. „Бъдете уверени, че вие винаги ще имате подкрепата на ръководството на „Арсенал“ АД, така, както сте го имали и досега“, допълни той.