Още четири дни в Община Казанлък ще се приемат оферти на фирмите-кандидати за ремонт на надлез „Катекс“ в Казанлък.
С решение 793 от 27 май тази година Община Казанлък е открила процедура за обществена поръчка, чрез пряко договоряне за ремонт на надлез „Катекс“ в града. Това става ясно от публикуван документ на сайта на Община Казанлък.
Процедурата е на основание чл. 182, ал.1 т.2 от Закона за обществените поръчки.


Покана за участие в прякото договаряне е изпратена до 4 фирми от страната- 3 софийски и една от Враца.


Предмет на поръчката са асфалтови работи, повдигане на връхната конструкция на моста, изграждане на тротоари, полагане на маркировка и пътни знаци, реконструкция на улично осветление и други дейности.
Обявената поръчка не позволява разделянето й на обособени позиции. Прогнозната й стойност, без ДДС е за 2 милиона 83 хиляди 333 лева.
Мотивът да се обяви нова обществена поръчка за ремонт на надлез „Катекс“, с пряко договаряне е прекратяване на предходна такава, поради подаване на неподходяща оферта от кандидат.
Поканените кандидати за извършване на ремонта на осовното пътно съоръжение към Индустриалната зона на Казанлък ще преговарят с Общината на 17-ти юни. Преговорите ще се водят на база теглен жребий.

Почти половината сума за ремонта на надлеза Община Казанлък получи в края на миналата година от правителството.
За останалата част бе подписано в началото на тази година Споразумение с АПИ.
На практика финансирането на ремонтните дейности е осигурено, на дневен ред е изборът на изпълнител.


Ако това стане след обявената процедура на 17-ти юни, то в рамките на следващите девет месеца, би следвало да приключи ремонтът на надлеза. Той ще е първият основен, след откриването на съоръжението в началото на 70-те години на 20-ти век.
Ако не зацикли този път процедурата, казанлъчани биха могли да се поздравят с обновено изцяло основно пътно съоръжение през следващата пролет.