От днес, 15 октомври, личните лекари ще могат да издават направления за ТЕЛК през нова електронна система. Стартирана е електронната система за издаване на ТЕЛК-решения. Това означава, че пациентите могат да подават заявления по електронен път. Остава възможността за подаване на заявление и на хартиен носител. Достъпът до системата ще бъде с електронен подпис.

Нововъведението има за цел да улесни гражданите, на които трябва да бъде издадено ТЕЛК-решение. Чрез въвеждането на новата система издадените ТЕЛК-решения ще бъдат достъпни до институциите. Обжалването също може да бъде осъществено чрез нея.

В такива случаи присъствието на лицето се изисква само ако му е назначен преглед за освидетелстване.

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чийто срок изтича по време на извънредната епидемична обстановка, ще продължат действието си три месеца след нейното изтичане – съобщават от Министерство на здравеопазването.

В момента извънредната епидемична обстановка в страната е обявена до 30 ноември.