Над 7 млн.лв. за реконструкция, обновяване и доставка на ново оборудване на местната болница „Д-р Христо Стамболски” са вложени през последните 4 години. По програма „Осигуряване на достъпа на ромите до медицинска помощ” в Община Казанлък са назначени и двама здравни медиатори, които работят успешно в медицинския център в ромската махала. Това са само два елемента от поредицата сериозни постижения по отношение на подобряването на здравната инфраструктура през последните 4 години в община Казанлък.
През изминалия период е направено енергийно обследване на сградата на ДКЦ – Поликлиника. Разкрити са три филиала на Детска млечна кухня в селата Шейново, Черганово и Копринка. Открита бе и Кухня – майка за приготвяне и доставка на храна по детските заведения. Извършени са поредица от ремонтни в здравните кабинети към детските ясли и градини и учебните заведения. За последните четири години са разкрити 4 яслени групи към детски градини и детски ясли - № 4 „Пролет, ОДЗ „Снежанка”, ОДЗ „Славейче, ОДЗ „Звънче”. На два пъти бе увеличена и основната месечна работна заплата на медицинските специалисти в детски ясли, яслени групи в детските градини, здравните кабинети в целодневните детски градини и училищата.