Мюсюлманите празнуват Курбан байрам

Свещеният за мюсюлманите празник Курбан байрам започна днес с молитва в джамиите. Служба имаше и в казанлъшката джамия, която е от 16 век и обявена за паметник на културата от местно значение.
Курбан байрам символизира смирението, покаянието, помирението и опрощението. От по-възрастните отново се иска прошка.
Курбан Байрам е 70 дни след Рамазан Байрам и продължава 3 или 4 дни. За благодарност към Аллах, че го е дарил с богатство, всеки, който има над определен брой овце, кози, крави и т.н., трябва да направи курбан.
Първият ден започва със сутрешния намаз, последван от проповед на имама, който припомня основните ценности в исляма и дава наставления за правилното изпълнение на жертвения ритуал - курбан. Задължително в този ден се дава садака (подаяние) на по-бедните.
Месото на курбана се разделя на три части: едната се дава на бедни и нуждаещи се хора, с другата се гощават гостите, а третата остава за семейството.