Механотехникумът в Казанлък прекрачи прага на своята 97-а учебна година и уверено върви към вековния си юбилей. Започнал като механо-теническо училище, после Механотехникум „Цвятко Радойнов“, днес Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, Механото пази традиции, надгражда с нови специалности и дава знания на своите възпитаници.

104 са осмокласниците, които тази година за първи път влязоха в училището с очакване, надежда и любопитство. Сред новите ученици беше и представителна група от Осми ученически гвардейски отряд. Както всяка година, и сега Духът на Механото посрещна новите хаджиеновци, а факелът на знанието символично бе предаден от деветокласниците на ученика, приет с най-висок бал.

Откриване на училищния музей през 2020 година

Традиционно добри и ползотворни са връзките на Механотехникума с бизнеса по линия на професионалното образование. Един от първите и най-големи партньори на училището по програмата за дуално обучение е „Арсенал“ АД. Инж. Владимир Чучумишев, ръководител-направление „Образование и квалификация“ в дружеството, бе сред гостите, уважили първия учебен ден на гимназията.

Екипът на Механото организира на 15 септември и заключителна конференция по поредния проект за мобилност на програма „Еразъм+“, реализиран през последните две години. 30 ученици и 9 преподаватели са участниците в партньорски срещи и обучения в Италия и Португалия. Предстои да се завърнат от Испания и участниците в друг проект на училището.