В Казанлък ще се проведе работна среща по програма "Европейска Гаранция на детето“

Сдружение „Бъдеще за децата“ ще приеме на работна среща и посещение представителя на УНИЦЕФ за България - Кристина Доротея де Бройн, Н. пр. Мартина Фийни, посланик на Ирландия в България, представители на Община Казанлък, Община Мъглиж, Агенция „Социално подпомагане“ – гр. Казанлък и гр. Мъглиж - институциите, които работят по пилотната за България Програма - Европейска „Гаранция на детето“. Основната тема на официалната среща ще бъдат резултатите постигнати в региона, по проект „Европейска Гаранция на детето“. За гостите ще бъде интересно да видят един различен подход на работа – как сдружение „Бъдеще за децата“ в партньорство с местната власт и органите по Закрила на детето, които се обединяват в подкрепа на децата и техните семйства.

Срещата ще се проведе на 3 февруари (петък) от 12:00 часа, в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Казанлък, на ул. „Войнишка“ 25.

В по-ранните часове на деня Н. пр. Мартина Фийни и госпожа Кристина Доротея де Бройн ще посетят социалната услуга – „Къща на семействата“ в с. Горно Черковище, създадена по програмата „Сигурен старт“, с подкрепата на Фондация „Лале и Фондация „ОУК“ и доразвита от Община Казанлък.

Моделът на Къщите на семейството или т.нар. детски къщи е създаден във Великобритания в края на деветдесетте години на миналия век, която постепенно се разпространява в Унгария, Германия и други европейски страни, и благодарение на сдружение „Бъдеще за децата“ Община Казанлък, бе една от първите пет (другите са община Стара Загора, общините Търговище, Варна и в София), в които бе развита иновативната социална услуга.

За целите на Програмата „Гаранция на детето“ бе сформиран мобилен екип, който от самото начало е част от Центъра за обществена подкрепа – в град Казанлък и работи с националните, регионалните и местните власти, граждански организации, с деца и младежи, като извършва подкрепа, обследване и картографиране на семействата в риск с цел ограничаване на въздействието на бедността и социалното изключване върху децата, които се нуждаят от подкрепа и закрила.

След гостуването си в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Казанлък, гостите ще бъдат на официална среща по покана на кмета на Община Казанлък – госпожа Галина Стоянова.