Хиляди виоли, заложени още през миналата година, разцъфнаха на територията на „Арсенал“ АД с настъпването на пролетта. За тях се полагат необходимите грижи – поливане и окопаване от работещите в звено „Озеленяване“ към отдел „Битово обслужване“. Оформят се и храстите в парковите пространства, като същевременно се поддържат и затревените площи.
„Вече залагаме в оранжерията и цветята, които предстои да се засадят през лятото. Тази година те ще бъдат от следните видове – тагетес, ниско московче, далия, калдъръмче и невен“, сподели ръководителят на звеното Живка Гърбачева. По традиция се избират видове с дълготраен цъфтеж, специално внимание се обръща на съчетанието им на цветните площи, за да се получи максимално естетическо въздействие.
След есенната санитарна сеч в централната част на дружеството са отстранени стари и болни тополи и брези. На тяхно място се предвижда да бъдат засадени нови фиданки, от по-устойчиви и подходящи видове. „Стопанството ни се увеличава, но ние ще направим всичко по-силите си парковете и зелените площи в дружеството да са още по-красиви, разнообразни и колоритни в юбилейната за „Арсенал“ АД година“, допълни Живка Гърбачева.
Тази година се оформят и нови зелени площи в районите на Завод 5 и Завод 2. Определените терени се насипват с пръст, изграждат се поливни системи, след което те ще бъдат затревени с райграс.