Над 300 посетители са разгледали изложбата, разположена в мултимедийната зала на Исторически музей „Искра“, проследяваща историята на „Арсенал“ от неговото създаване през 1878 г. до днес.
Изложбата бе открита на 15 юни и е във връзка със 120-та годишнина от създаването на Музея. Документи, снимки и исторически факти проследяват миналото на най-старото и най-голямото машиностроително предприятие в страната, положило основите на отбранителната индустрия на България. Интерес будят показаните изделия, произведени в предприятието, и 18-минутният документален филм за фирмата.
На посещение в мултимедийната зала на Музея бяха и ученици от 8-и клас на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, специалност „Мехатроника“, с класен ръководител Ирена Чачкарова. Планираните посещения целят да запознаят учениците с предмета на дейност на „Арсенал“ като партньорско предприятие, в което се осъществява дуалната форма на обучение в различни специалности. В хода на обучението си в следващите години те ще имат възможност на практика да навлязат в същината на производствения процес и да направят своя избор за бъдеща реализация.
Най-голям интерес сред учениците предизвикаха представените изделия във витрините и филмът, показващ ефекта от изпитването на някои от тях.