В първите по-хладни дни на месец ноември, когато и листата на дърветата са опадали в голямата си част, започна санитарната сеч на дърветата на територията на „Арсенал“. Сезонът е точно за тази дейност, а орязването на високите клони се обуславя от две причини – естетично оформяне на дървесните корони и запазване целостта на покривите на близките до дърветата сгради. В момента се оформят короните на високите дървета до Завод 6, до края на ноември същата дейност ще бъде извършена и в района на Завод 2.

„Грижите за растителността, за алеите и парковете на територията на „Арсенал“ и поддръжката на чистотата в завода и в района около него са ежедневни, като всичко се прави методично и планувано“, обясни инж. Румен Папазов, началник на отдел „Озеленяване и битово обслужване“ към „Арсенал – 2000“ АД. По думите му отделът се съобразява както със сезона, в който се извършват определен вид дейности, така и със самото време, в случая ангажираните с дейността трябва да изпреварят първите слани. Въпреки че територията на „Арсенал“ е огромна, работещите се справят безупречно както с почистването, така и с огромната листна маса от дърветата, която есенно време се превръща в сериозен проблем дори за големите градове, да не говорим за селата.