Поздравление от инж. Николай Ибушев, генерален директор на "Арсенал" АД, Почетен гражданин на Казанлък

Скъпи арсеналци!

Календарът отброи още една година – поредната, която ще изпратим с удовлетворението на хора, които всеотдайно са работили; на хора, които знаят цената на усилието да не отстъпваш от това, което си постигнал, да го защитиш и да направиш и невъзможното, за да го придвижиш напред; на хора, за които „Арсенал“ е не просто месторабота, а усещане за фирмена принадлежност и гордост.
Пред нас са Коледа и Нова година – двата големи празника – символи на християнското милосърдие и новите надежди, поводът за нашите равносметки и планове. Богато наследство оставя настоящата година на годината, която посрещаме.

И през 2021 г. „Арсенал“ остана на висотата, на която винаги е бил през своята дълголетна –близо век и половина, история. Нашето предприятие, най-голямото в българското машиностроене, продължи да бъде водещо в отбранителната индустрия на страната и запази позициите си на авторитетен и уважаван партньор на световните пазари.

Марката „Арсенал” остана на своя връх – с традиционно високото качество на продукцията си, с номенклатурната си листа – една от най-разнообразните в света, с иновациите и конкурентоспособността си, с впечатляващото си представяне на международните изложения.
Няма сфера в дружеството, в която, независимо от големите препятствия и изпитания, пред които ни изправя ковид-пандемията, да не е настъпил осезаем подем.

И през тази трудна година успяхме да реализираме ръст в мащабната производственаи инвестиционна програма на фирмата; съхранихме пазарите и икономическата си стабилност; продължихме да инвестираме в технологии и хора; не спряхме да обновяваме цехове и складови бази и да изграждаме нови съоръжения и битови помещения. Процесите се развиваха по възможно най-добрия за ситуацията начин. А икономическите показатели – резултат от вложения неимоверен труд от страна на фирменото и заводските ръководства, на всички работници, служители и специалисти, позволиха да продължим да осъществяваме амбициозните си намерения: в здравеопазването, в социалната и кадрова политика, в дейността по повишаването на квалификацията и образованието, в естетизирането на трудовата среда, в културата и спорта, в грижата за младите и децата.

С нескрита гордост можем да отчетем, че, въпреки всичко, изпращаме една добра година. Само арсеналец може да разбере какво означава това в конкретика. Само арсеналец може да вникне в дълбоката същност на фактите, които ежедневно обсъждахме и през цялата година споделяхме и на страниците на нашия вестник „Трибуна Арсенал“. Но ние затова сме арсеналци – за да правим всичко по най-невероятния начин, за да вършим с ум и душа своята огромна по обем, сложност и качество работа.

Коледа и Нова година са времето, в което признателността в нашите служебни взаимоотношения се усеща много повече от всеки друг път. Изразена преди празниците, тя придобива по-голям, истински човешки, смисъл.
Искрено и с чисто сърце, от името на ръководствата на „Арсенал“ АД и „Арсенал - 2000“ АД, благодаря на нашия многоброен колектив, на всеки негов член, за проявените висока отговорност, работоспособност и себеотрицание в поредната напрегната година!

Най-сърдечна благодарност и за мениджърските ни екипи, за специалистите и ръководителите на всички нива, за първенците в труда от Алеята на славата! С възхитителния си професионализъм, с инициативността и смелостта си, те показаха как може да се гради по всяко време, за да се развива едно уникално предприятие, каквото е нашето, отправило поглед към своя вековен юбилей на казанлъшка земя.

Уважаеми арсеналци, уважаеми съграждани!

Работейки за „Арсенал“, ние работим и за Казанлък – за неговото благоустрояване, за неговия икономически растежи социална сигурност. Групата „Алтернативата на гражданите“ в Общинския съвет винаги е била гаранция за плодотворното взаимодействие между „Арсенал“ и Община Казанлък. През цялата 2021 г. общинските съветници от тази формация продължиха да инициират добри решения и практики в полза на гражданите на общината. Те отново отвориха сърцата си за добротворство и традиционно осъществиха широка дарителска дейност – за населени места, за граждани, за талантливи млади хора, за исторически обекти и забележителности.

Нека имаме надеждата, че новата 2022-ра година ще бъде естествено продължение на това, което постигнахме през настоящата година, и че тя ще се превърне в нашето дръзновено ново голямо начало!
На всеки от вас, скъпи арсеналци и скъпи казанлъчани, на вашите семейства и близки, желая радост, спокойствие, топлота и уют в рождественската нощ и много, много здраве, щастие и късмет през Новата година!
След тостовете за здраве, благополучие и любов във вашите домове, вдигнете наздравица и за „Арсенал“, за Казанлък и всяко населено място в общината – за всички хора, които с вдъхновение, оптимизъм и достоен труд ще продължат да градят своя и общия ни живот и през новата 2022-ра година!

Инж. Николай Ибушев
Генерален директор на „Арсенал“ АД
Председател на Борда на директорите на „Арсенал 2000“ АД
Почетен гражданин на град Казанлък
Основател и ръководител на МК „Алтернативата на гражданите“