Община Казанлък кандидатства с 8 тракийски гробници от Долината на тракийските владетели за включване в Индикативната листа за включване в списъка на световното културно наследство, под защитата на ЮНЕСКО.
Това обяви кметът на община Казанлък Галина Стоянова, по време на среща с Н.Пр. Гюру Катарина Викьор, посланик на Норвегия в България.
Посланик Виккьор посети Казанлък, за да се запознае с изпълнението на проект за реставрация, консервация и социализация на две от тракийските могили в района- „Хелвеция“ и „Грифоните“. Партньор на общината в проекта е местният исторически музей „Искра“. Средствата за консервацията и реставрацията на двете гробнииц са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, по Програма „Културно наследство и съвременни изкуства“, в частта „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“. и са в размер на 2 776 524,49 лв. Времето, за което реставратори, консерватори и строители трябва да направят двете гробници достъпни за туристите е 13 месеца.
В рамките на проекта на гробниците ще бъдат изградени постоянни защитни покрития, хидроизолазация, електрически и климатична системи. Районът около гробниците ще бъде облагороден, ще се изгради Информационен център за туристите и малък паркинг.
С реставрацията на "Хелвеция" и "Грифоните" обектите, които туристите ще могат да посещават в Долината на тракийските царе ще станат 8. Това са: Казанлъшка тракийска гробница, която е под егидата на ЮНЕСКО, гробниците Голяма Косматка, Оструша, Крън II, Голяма Арсеналка, Шушманец.
Кметът на община Казанлък определи проекта „от изключително значение за общината“ и благодари на първия дипломат на Норвегия за подкрепата, оказвана от нейната страна.
Пред кмета на Казанлък норвежкият първи дипломат у нас Н. Пр. Гюру Катарина Викьор сподели идеята за организиране на тракийска изложба в Норвегия. Целта на бъдещата експозиция в Осло е да се насърчи притока на туристи от Скандинавските страни в България.